Omgevingsvergunning voor ontgronding

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Gecontroleerd 4 mrt 2024
1 min lezen
English version

Wilt u de hoogte van de bodem op land of in het water veranderen (ontgronden)? Dan heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig.

Meer weten of direct regelen

bij uw gemeente, provincie of waterschap

Bij een ontgronding verandert u iets aan de hoogte van de bodem. Of verlaagt u de bodem van een water. Bijvoorbeeld bij:

  • de aanleg van wegen of bouwputten
  • aanleg of uitbreiding van binnenvaarwegen
  • landschapsinrichting

Voor de meeste ontgrondingsactiviteiten heeft u een omgevingsvergunning nodig. Zoals bij ontgrondingen op land, in regionale wateren of in het winterbed van rijksrivieren.

Omgevingsvergunning aanvragen en vergunningcheck doen

Wilt u weten of u een omgevingsvergunning nodig heeft? Of dat u een melding moet doen? Ga naar het Omgevingsloket en doe de vergunningcheck. In het Omgevingsloket ziet u welke regels gelden in uw gemeente, provincie of waterschap. En u kunt direct een vergunning aanvragen of een melding doen. Let op: Misschien gelden er ook regels uit de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente.

Wat is geen ontgronding?

De volgende activiteiten vallen niet onder de definitie ontgronding:

  • normale land-, tuin- en bosbouwwerkzaamheden
  • normale onderhoudswerken
  • delven, openen en ruimen van graven
  • grondboringen en sonderingen
  • afgraven van grond in een gronddepot

U moet mogelijk wel een melding doen als u 1 of meer van deze activiteiten wilt uitvoeren. Controleer dit in het Omgevingsloket.

Milieueffectrapportage (mer)

In een milieueffectrapportage (mer) beschrijft u de gevolgen van uw plan of project op het milieu. Ook onderzoekt u wat de gevolgen op het milieu zijn als u veranderingen maakt aan uw plan of manier van werken (alternatieven). Voor sommige ontgrondingsactiviteiten geldt een mer-beoordelingsplicht of een mer-plicht. Wilt u weten wat uw verplichtingen zijn? Vul de mer-scan in of lees verder over de milieueffectrapportage. Ook zonder mer-plicht moet u in sommige gevallen de gevolgen van ontgronding onderzoeken.

Schadevergoeding aanvragen

Heeft u schade omdat een ontgrondingsvergunning is afgegeven, gewijzigd of ingetrokken? Dan kunt u in sommige gevallen een schadevergoeding aanvragen.

Digitaal vergunning aanvragen met de Berichtenbox

U kunt de melding en aanvraag omgevingsvergunning tijdelijk niet met de Berichtenbox doen. De Berichtenbox wordt nog gekoppeld aan het Omgevingsloket. De Berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze pagina is onderdeel van een kwaliteitsnetwerk van de Europese Unie