Ontgrondingsvergunning aanvragen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Wilt u de bodem op land of in het water afgraven? Dan heeft u een ontgrondingsvergunning van de provincie nodig. Lees meer.

Direct regelen of meer weten?

Bij uw gemeente, provincie of waterschap
Zoeken

  Wilt u grond of waterbodems afgraven (ontgronden)? Bijvoorbeeld voor aanleg van wegen of bouwputten, winning van grondstoffen of landschapsinrichting? Dan heeft u een ontgrondingsvergunning van de provincie nodig. In bepaalde situaties is een melding voldoende. Voor afgravingen in rijkswateren vraagt u de vergunning aanExterne link bij Rijkswaterstaat.

  Schadevergoeding aanvragen

  Heeft u schade door het afgeven, wijzigen of intrekken van een ontgrondingsvergunning? Dan kunt u in aanmerking komen voor een schadevergoeding. U kunt de schadevergoeding aanvragen bij de instantie die de ontgrondingsvergunning heeft afgegeven, gewijzigd of ingetrokken.

  Digitaal vergunning aanvragen met de berichtenbox

  Bij de provincie Noord-Brabant kunt u de ontgrondingsvergunning en de schadevergoeding ontgronding digitaal aanvragen met de berichtenbox. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

  Deze informatie is geplaatst door

  Antwoord voor bedrijven