Ontgrondingsvergunning aanvragen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Wilt u de bodem op land of in het water afgraven (ontgronden)? Bijvoorbeeld voor aanleg van wegen of bouwputten, winning van grondstoffen of landschapsinrichting? Dan heeft u een ontgrondingsvergunning van de provincie nodig. In bepaalde situaties is een melding voldoende. Voor afgravingen in rijkswateren vraagt u de vergunning aanExternal link bij Rijkswaterstaat.

Schadevergoeding aanvragen

Heeft u schade door het afgeven, wijzigen of intrekken van een ontgrondingsvergunning? Dan kunt u in aanmerking komen voor een schadevergoeding. U kunt de schadevergoeding aanvragen bij de instantie die de ontgrondingsvergunning heeft afgegeven, gewijzigd of ingetrokken.

Digitaal vergunning aanvragen met de berichtenbox

Bij de provincie Noord-Brabant kunt u de ontgrondingsvergunning en de schadevergoeding ontgronding digitaal aanvragen met de berichtenbox. Het is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven