Ontgrondingsvergunning aanvragen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

< 1 min lezen
Wilt u de bodem op land of in het water afgraven? Dan heeft u een ontgrondingsvergunning van de provincie nodig.

Bekijk hier de regels in uw gemeente en provincie.

Zoeken

  Wilt u grond of waterbodems afgraven (ontgronden)? Bijvoorbeeld voor:

  • de aanleg van wegen of bouwputten
  • winning van grondstoffen
  • landschapsinrichting

  Dan heeft u een ontgrondingsvergunning van de provincie nodig. Bespreek uw plannen eerst met de gemeente. De gemeente vertelt u dan of u een vergunning nodig heeft en waar u die moet aanvragen.

  Voor afgravingen in rijkswateren vraagt u de vergunning aan bij Rijkswaterstaat.

  Geen vergunning nodig

  Soms heeft u geen vergunning nodig als u een bodemlaag wilt afgraven (vergunningvrije ontgrondingswerkzaamheden). Dit geldt bijvoorbeeld voor:

  • aanleg en onderhoud van watergangen (maximaal 15 meter breed en maximaal 3 meter diep)
  • normale werkzaamheden voor land-, tuin- of bosbouw
  • planten en rooien van bomen, struiken of andere gewassen
  • bouwen van bouwwerken
  • onderhouden of opruimen van bouwwerken, kelders en graven
  • boren in de grond
  • opruimen van buizen, palen en kabels

  U moet mogelijk een melding doen. Controleer dit bij uw gemeente of provincie.

  Schadevergoeding aanvragen

  Heeft u schade omdat een ontgrondingsvergunning is afgegeven, gewijzigd of ingetrokken? Dan kunt u in sommige gevallen een schadevergoeding krijgen. U kunt de schadevergoeding aanvragen bij de instantie die de ontgrondingsvergunning heeft afgegeven, gewijzigd of ingetrokken.

  Digitaal vergunning aanvragen met de berichtenbox

  Bij de provincie Noord-Brabant kunt u de ontgrondingsvergunning en de schadevergoeding ontgronding digitaal aanvragen met de berichtenbox. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

  Deze informatie is geplaatst door

  Antwoord voor bedrijven