Nieuwe regels voor slimme apparaten en digitale producten

Gepubliceerd door:
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
KVK
KVK
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
3 min lezen
English version

Er gelden nieuwe regels voor de verkoop van slimme apparaten en digitale producten. Zoals apps, e-books, streamingdiensten en domotica (zoals slimme koelkasten en smart tv’s). De nieuwe regels zijn op 27 april 2022 ingegaan. Lees in dit overzicht aan welke regels u zich moet houden.

Verkoop van digitale inhoud of diensten

Verkoopt u producten met een digitale inhoud of verleent u een digitale dienst? Dan gelden de volgende regels:

  • U bent als verkoper verantwoordelijk voor een goed functionerend product.
  • U moet (veiligheids- en software) updates leveren.
  • Als het digitale product niet werkt, dan moet u een oplossing bieden. Een oplossing kan zijn: het digitale product vervangen, repareren of het geld teruggeven. Dat geldt ook voor digitale elementen in het geleverde product. Bijvoorbeeld in een slimme koelkast of smart tv.

De nieuwe regels gelden voor alle landen binnen de Europese Unie (EU).

Overzicht nieuwe wetten en regels

Consumenten krijgen recht op software- en beveiligingsupdates. Dit betekent dat u verplicht bent om updates aan te bieden aan uw klanten, zodat het product of de dienst goed blijft werken. Dit geldt bij de aankoop van deze producten:

  • een slim apparaat, bijvoorbeeld een slimme wasmachine
  • een digitale dienst (zoals een streamingsdienst)
  • digitale inhoud (zoals een e-book)

Wanneer mag de klant updates verwachten?

Klanten mogen updates verwachten als dit in verhouding staat tot het product en de prijs. Dit wordt in de nieuwe regels omschreven als ‘redelijkerwijs’. Wat uw klant redelijkerwijs mag verwachten, hangt af van de situatie. Voor een dure, slimme wasmachine bent u bijvoorbeeld verplicht langer updates te geven, dan voor een digitaal spelletje op een telefoon.

U bent niet verantwoordelijk voor updates als u vooraf duidelijk aan uw klant meldt dat u geen updates levert én als de klant dat goed vindt. Deze check heet de ‘dubbele uitdrukkelijkheidstoets’. Uw updateverplichting vervalt als u aan beide voorwaarden voldoet.

Let op: Uw klant is zelf verantwoordelijk voor het op de juiste manier doorlopen of installeren van de updates. U moet uw klant wel duidelijke informatie geven over hoe de update moet worden geïnstalleerd.

Lees meer over uw updateverplichting.

U bent het eerste jaar na de verkoop verantwoordelijk voor het goed werken van het product. Tenzij u kunt bewijzen dat het product kapot is gegaan nadat u het hebt verkocht.

Als u dit niet kunt bewijzen dan moet u kosteloos zorgen voor een reparatie, vervanging of geld terug. Dit heet omgekeerde bewijslast. De periode die hiervoor staat gaat van 6 maanden naar 1 jaar. De wetswijziging geldt ook voor bestaande overeenkomsten.

Lees meer over de omgekeerde bewijslast.

Geeft u klanten een product of dienst in ruil voor persoonsgegevens? Uw klant heeft dan dezelfde rechten als bij een aankoop met geld.

U bent verplicht om een oplossing te geven als het digitale product niet goed werkt. Zoals het leveren van een nieuw product of een andere oplossing.

Ook moet u voorzichtig omgaan met klantgegevens en u houden aan de Europese Privacywet (AVG).

Lees meer over rechten voor consumenten die ‘betalen’ met persoonsgegevens.

Als u een extra garantie geeft, zoals een duurzaamheidsgarantie, dan bent u daarvoor aansprakelijk. Ook moet u zich houden aan garanties en beloftes die u doet in reclames. Het garantiebewijs moet voldoen aan een aantal eisen.

Lees meer over de garantieregels die u moet volgen.

Infographic. Alle getoonde informatie is in het artikel te vinden.Infographic. Alle getoonde informatie is in het artikel te vinden.

Regelmatig updates melden

Na 27 april 2022 heeft u een updateverplichting voor de digitale inhoud, digitale diensten of digitale elementen in producten die u levert. U moet klanten regelmatig laten weten dat er updates beschikbaar zijn. En u moet kunnen bewijzen dat u dit heeft gedaan.

Richt hiervoor een werkwijze in binnen uw bedrijf of winkel. In deze werkwijze omschrijft u:

  • hoe u zelf op de hoogte blijft van beschikbare updates van uw producten
  • hoe en hoe vaak u uw klanten laat weten of er updates zijn
  • hoe u omgaat met privacy en persoonsgegevens van uw klanten

Slimme apparaten

Verkoopt u domotica (apparaten met een digitaal element), zoals een smart tv of slimme koelkast? Dan bent u er ook verantwoordelijk voor dat het digitale element goed werkt.

Werkt het apparaat wel, maar de digitale inhoud of dienst niet? Dan is de handelaar of leverancier van de digitale inhoud daarvoor verantwoordelijk, als de digitale inhoud en dienst geen onderdeel is van het apparaat.

Voorbeeld:

Uw slimme koelkast is verbonden met internet. De klant heeft zelf een boodschappen-app geïnstalleerd, maar deze werkt niet. De leverancier van de app is dan hiervoor verantwoordelijk, niet u.

Tweedehandsproducten

Ook bij tweedehandsaankopen heeft de klant recht op een goed werkend product. De omkering van de bewijslast is ook voor tweedehandsproducten verlengd naar 1 jaar.