Garantie geven

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

± 1 min lezen

Iedereen die een product koopt, heeft wettelijk recht op een goed product. Dat is de wettelijke garantie (conformiteit). Naast de wettelijke garantie bestaan er andere vormen van garantie:

  • De fabrikant van een product kan fabrieksgarantie geven. Dit is een extra garantie bovenop de wettelijke garantie.
  • Soms kan de koper extra garantie bijkopen. De bijkoopgarantie houdt vaak recht op herstel of vervanging in.

Garantiebewijs aanbieden

Besluit u uw klant garantie aan te bieden? Dan geeft u de klant hiervan een schriftelijk of digitaal garantiebewijs. In uw algemene voorwaarden kunt u een bepaling opnemen over garantie. Bij verkoop aan een consument (B2C) mag u hiermee de wettelijke rechten van de klant niet beperken. Bij een zakelijke overeenkomst (B2B) kunt u onderhandelen over een individueel beding. De bepalingen moeten wel voldoen aan eisen van redelijkheid en billijkheid.

Hoe lang duurt de garantie voor uw klant?

Er is geen vaste wettelijke garantietermijn. Uw klant moet het product een bepaalde tijd op een normale manier kunnen gebruiken. U moet uw klant informeren over de eigenschappen van het product. De duur van de garantie hangt af van het merk, de prijs en de levensduur van het product. Als de garantietermijn verlopen is, heeft de klant nog steeds recht op een deugdelijk product.

Wat moet u doen als het product kapot is (B2C)?

Gaat het product kapot binnen de gemiddelde levensduur? Dan heeft de koper recht op reparatie of vervanging. Is dit binnen 6 maanden na aankoop? Dan moet u aantonen dat het de schuld van de koper is. Na 6 maanden moet de koper aantonen dat het defect niet zijn schuld is. Is reparatie onredelijk duur en vervanging niet mogelijk? Dan kan de koper de koop met een brief ontbinden. De schade die u daardoor lijdt, kunt u verhalen op uw leverancier. Dit heet regresrecht.

Heeft u zelf een product gekocht (B2B)?

Koopt u een product met fabrieksgarantie, leveranciersgarantie of importeursgarantie? Dan garandeert de fabrikant, leverancier of importeur dat het product bepaalde eigenschappen bezit. Als deze eigenschappen ontbreken, moet hij aantonen dat u het product verkeerd gebruikt heeft. Is een gebrek al bij levering van het product aanwezig? Dan heeft u recht op herstel of vervanging. U moet dit als zakelijke koper wel zelf aantonen.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven