Dit artikel is gerelateerd aan:

Normen voor producten en diensten

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Normen zijn afspraken tussen producenten, handelaren en consumentenorganisaties. Deze afspraken gaan over het standaardiseren van producten, diensten of processen in hun vakgebied. Normen dragen bij aan uniformiteit, veiligheid en duurzaamheid van producten en productiemethoden. Door normalisatie (normontwikkeling) kunnen bedrijven makkelijker kennis en technologieën uitwisselen en nieuwe markten betreden. De overheid kan naar normen verwijzen in wet- en regelgeving.

Nederlands Normalisatie-instituut (NEN)

Het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) ondersteunt het proces van normalisatie. NEN ontwikkelt en beheert de normen. Tegen vergoeding stelt NEN de normen op papier en digitaal beschikbaar.

Dwingende NEN-normen gratis beschikbaar

De overheid heeft met NEN besloten om een deel van de nationale NEN-normen gratis beschikbaar te maken. Staat in wet- en regelgeving dat u gebruik moet maken van een bepaalde NEN-norm? Dan stelt NEN deze dwingende normen gratis beschikbaar. Wordt een NEN-norm in wet- en regelgeving genoemd, maar is het gebruik daarvan niet verplicht? Voor deze NEN-normen blijft u een vergoeding betalen.

Internationale normen

NEN vertegenwoordigt Nederland bij internationale normalisatienetwerken, zoals ISO. EU-landen zijn verplicht de Europese normen over te nemen.

Online cursus normen voor mkb

CENELEC (Europees Comité voor Electrotechnische Standaardisatie) heeft een gratis online cursus voor het mkb. U leert waarom u normen kunt gebruiken, hoe u normen vindt en toepast, en hoe u kunt deelnemen aan normalisatie.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven