Specifieke producteisen voor EU-landen

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

± 1 min lezen

Bij de import en handel binnen de Europese Unie (EU) krijgt u te maken met wettelijke regels voor specifieke productgroepen. Vrijwel de meeste producteisen die van toepassing zijn in de EU-lidstaten gelden ook in Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Deze landen vormen samen met de EU-lidstaten de Europese Economische Ruimte (EER).

Wat zijn specifieke producteisen?

Specifieke producteisen zijn wettelijke veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften voor specifieke productgroepen. Ze gelden naast of bovenop de wettelijke algemene productvoorschriften. Deze voorschriften gaan onder meer over de samenstelling, registratie, keuring, verpakking en etikettering van uiteenlopende productgroepen, waaronder:

De wettelijke eisen staan in Europese richtlijnen en -verordeningen. De EU-lidstaten werken ze verder uit of vullen ze aan in hun nationale wetgeving. Controleer altijd welke specifieke producteisen gelden voor het product dat u wilt verhandelen.

Verpakking en etikettering

De EU kent specifieke producteisen voor de verpakking en etikettering van voedingsmiddelen en andere producten. Zo moeten op veel (verpakte) voedingsmiddelen de ingrediënten en netto-hoeveelheid staan. Ook moet de houdbaarheidsdatum duidelijk zijn voor de consument. Komt het product uit een EU-land? Dan is de producent verantwoordelijk voor het geven van de juiste informatie. Voor producten van buiten de EU ligt de verantwoordelijkheid bij de importeur. Lees meer over etikettering en verpakking van producten.

Producten met CE-markering

Een aantal productgroepen valt onder de regels voor CE-markering. Het CE-merkteken geeft aan dat het product voldoet aan de eisen voor veiligheid, gezondheid en milieu van de EU. CE-markering is verplicht voor bijvoorbeeld speelgoed, medische hulpmiddelen en bouwproducten. Kijk welke productgroepen onder CE-markering vallen.

Overheidsorganisaties controleren

In elk EU-land bewaken overheidsorganisaties of producten voldoen aan de specifieke eisen. Zo controleert in Nederland de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) geneesmiddelen voor mensen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) doet dat voor diergeneesmiddelen. Maar ook voor bijvoorbeeld cosmetica, voedsel, consumentenproducten, dieren en planten.

Informatie over producteisen per EU-land

Producteisen vindt u per land in de portal Access2Markets. Bekijk voor meer informatie de handleiding en de Engelstalige video. Ook hebben alle EU-landen een Product Contact Point voor informatie over producteisen.

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland