Omgevingsvergunning: bouwen en verbouwen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Direct regelen of meer weten?

Bij uw gemeente, provincie of waterschap
Zoeken

  Gaat u bouwen, verbouwen of renoveren? Dan heeft u meestal een omgevingsvergunning voor bouwen nodig. Deze vraagt u aan bij de gemeente of via Omgevingsloket onlineExterne link. Veranderen uw bouwplannen? Dan moet u mogelijk opnieuw een omgevingsvergunning aanvragen.

  Vergunningvrij bouwen

  In sommige gevallen mag u vergunningvrij bouwen. In het Besluit omgevingsrecht (Bor)Externe link staan de situaties waarvoor u geen omgevingsvergunning nodig heeft.

  U moet zich wel houden aan de regels in het Bouwbesluit 2012. Hierin staan minimale bouwtechnische eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en energiezuinigheid.

  Bovendien moet u zich houden aan de gemeentelijke voorschriften van de bouwverordening, welstandseisen en het bestemmingsplan. Meer informatie over vergunningvrij verbouwen leest u in de brochure 'Verbouwingen'Externe link.

  Milieuprestatieberekening gebouwen

  Vraagt u een omgevingsvergunning aan om nieuwbouwwoningen te bouwen? Of om kantoren met een gebruiksoppervlak groter dan 100 m2 te bouwen? Dan moet u een milieuprestatieberekening van het gebouw toevoegen. U berekent deze milieuprestatie met de Bepalingsmethode Milieuprestatie gebouwen en GWW-werkenExterne link.

  Crisis- en herstelwet

  De Crisis- en herstelwetExterne link (Chw) zorgt voor kortere procedures en stimuleert ondernemers om vernieuwende en duurzame projecten uit te voeren. Deze wet gaat op in de nieuwe Omgevingswet.

  Deze informatie is geplaatst door

  Antwoord voor bedrijven