Logo RijksoverheidLogo Ondernemersplein, alles van de overheid op één plekMenuZoekenZoekenHomeWetten en regels

Regels voor bouwen

Deze informatie is geplaatst door:Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)± 1 min lezen

Gaat u (ver)bouwen en/of slopen? Dan moet u voldoen aan de regels over bouwen. En aan de regels in het omgevingsplan. U heeft meestal een omgevingsvergunning nodig.

Meer weten of direct regelen

bij uw gemeente, provincie of waterschap
Zoeken

Gaat u (ver)bouwen en/of slopen? Dan moet u voldoen aan de regels in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). En aan de regels in het omgevingsplan. U heeft meestal een omgevingsvergunning nodig.

Technisch en ruimtelijk bouwen

Met de Omgevingswet is het bouwen van een gebouw (bouwwerk) gescheiden in een technisch en een ruimtelijk deel. Dit levert 2 activiteiten op: de technische bouwactiviteit en de omgevingsplanactiviteit bouwwerken. U kunt dus 2 omgevingsvergunningen nodig hebben.

Regels voor technisch bouwen

Uw (bestaande) gebouw (bouwwerk) moet voldoen aan regels voor bouwen (bouwvoorschriften). Houd hier rekening mee bij de keuze van een gebouw en als u gaat (ver)bouwen. In het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) staan (technische) regels over veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en bruikbaarheid van gebouwen. Het Praktijkboek Besluit bouwwerken helpt u met de regels in het Bbl. Er staan praktische voorbeelden in. Controleer in het Omgevingsloket of u een omgevingsvergunning nodig heeft of een melding moet doen.

Wet kwaliteitsborging (Wkb)

De Wet kwaliteitsborging heeft als doel de bouwkwaliteit te verbeteren. Een toets in de praktijk vervangt de toets vooraf op de bouwplannen. Onafhankelijke kwaliteitsborgers doen die toets tijdens de bouw en wanneer het gebouw af is. Ook is het Burgerlijk Wetboek aangepast om de aansprakelijkheid van de bouwer voor bouwfouten te vergroten.

Regels voor ruimtelijk bouwen

In het omgevingsplan (vroeger het bestemmingsplan) van uw gemeente vindt u andere bouwregels, bijvoorbeeld over:

  • de oppervlakte die het gebouw mag hebben
  • de bouwhoogte
  • wat voor activiteiten u in het gebouw mag doen

Voor het ruimtelijk bouwen van een nieuw gebouw heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig. Controleer in het Omgevingsloket of u een vergunning nodig heeft.

Omgevingsvergunning aanvragen en vergunningcheck doen

Wilt u weten of u een omgevingsvergunning nodig heeft? Of dat u een melding moet doen? Ga naar het Omgevingsloket en doe de vergunningcheck. In het Omgevingsloket ziet u welke regels gelden in uw gemeente, provincie of waterschap. En u kunt direct een vergunning aanvragen of een melding doen.

Zie ook

Naar boven