Omgevingsvergunning: werkzaamheden in gebied met landschappelijke of cultuurhistorische waarde

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Wilt u in een gebied met landschappelijke of cultuurhistorische waarde werkzaamheden uitvoeren? Zoals wegen en paden aanleggen, verhardingen maken of grond afgraven? Dan heeft u een omgevingsvergunning voor aanlegwerkzaamheden nodig. Deze vraagt u aan bij de gemeente of via Omgevingsloket onlineExternal link.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven