Omgevingsvergunning: werkzaamheden in gebied met landschappelijke of cultuurhistorische waarde

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

< 1 min lezen
Wilt u in een gebied met landschappelijke of cultuurhistorische waarde wegen en paden aanleggen? Verhardingen maken of grond afgraven? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig.

Direct regelen of meer weten?

Bij uw gemeente, provincie of waterschap
Zoeken

  Wilt u in een gebied met landschappelijke of cultuurhistorische waarde werkzaamheden uitvoeren? Bijvoorbeeld:

  • wegen en paden aanleggen
  • verhardingen maken
  • grond ophogen of afgraven
  • sloten graven of dempen
  • bomen planten

  Dan heeft u een omgevingsvergunning voor aanlegwerkzaamheden nodig. Deze vraagt u aan bij de gemeente of via Omgevingsloket online.

  Deze informatie is geplaatst door

  Antwoord voor bedrijven