Omgevingsvergunning: werkzaamheden in gebied met landschappelijke of cultuurhistorische waarde

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
< 1 min lezen
English version

Wilt u in een gebied met landschappelijke of cultuurhistorische waarde werkzaamheden uitvoeren? Bijvoorbeeld:

  • wegen en paden aanleggen
  • verhardingen maken
  • grond ophogen of afgraven
  • sloten graven of dempen
  • bomen planten

Dan heeft u een omgevingsvergunning voor aanlegwerkzaamheden nodig. Deze vraagt u aan bij de gemeente of via Omgevingsloket online.