Subsidieregeling praktijkleren

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven | Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Wilt u praktijkleerplaatsen of werkleerplaatsen aanbieden? Dan kunt u daarvoor subsidie aanvragen. Met de Subsidieregeling praktijkleren kunt u subsidie aanvragen voor de begeleiding van leerlingen, studenten of deelnemers in diverse onderwijssectoren.

Wanneer komt u in aanmerking?

Als u in aanmerking wilt komenExterne link voor subsidie, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze kunnen verschillen per onderwijscategorie: VSO, PRO en Entree, vmbo, mbo-bbl, hbo, promovendi en toio’s.

Hoe kunt u aanvragen?

U vraagt na afloop van de begeleiding de subsidie PraktijklerenExterne link aan. De subsidie loopt tot en met 2022.

Voor het school-, studiejaar 2018/2019 kunt u een aanvraag indienen van 2 juni 2019 09.00 uur tot en met 16 september 2019 17.00 uur bij RVO.NL.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland