Subsidieregeling Praktijkleren

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
< 1 min lezen
English version

Wilt u een praktijkleerplaats of werkleerplaats aanbieden? Dan kunt u de subsidie Praktijkleren aanvragen. Deze subsidie is bedoeld voor begeleiding van leerlingen, studenten of deelnemers uit het:

  • vmbo
  • voortgezet speciaal onderwijs (VSO)
  • praktijkonderwijs (PRO)
  • mbo-beroepsbegeleidende leerweg (mbo-bbl)
  • hbo
  • wo (promovendi en technologisch ontwerpers in opleiding)

U kunt maximaal € 2.700 subsidie aanvragen per praktijkplaats of werkleerplaats per schooljaar.

Praktijk- of werkleerplaats voor een mbo-student in de derde leerweg?

Heeft u een praktijk- of werkleerplaats voor een mbo-student in de derde leerweg? Dan kunt u de Subsidie Praktijkleren in de derde leerweg aanvragen.

Wanneer komt u in aanmerking?

Extra subsidie voor specifieke sectoren

Er is extra subsidie beschikbaar voor bedrijven die mbo bbl-leerplekken aanbieden in de landbouw, horeca en recreatie. Biedt u een leerplek aan in een van deze sectoren? Dan krijgt u een toeslag op uw subsidie.

Hoe kunt u aanvragen?

U kunt de subsidie Praktijkleren aanvragen vanaf 3 juni 2024, 9:00 uur tot en met 17 september 2024, 17:00 uur.

Dit artikel is gerelateerd aan: