Subsidie of lening voor onderhoud, herbestemming of restauratie

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

< 1 min lezen

Bent u eigenaar van een monument of gebouw met een cultuurhistorische waarde? Dan kunt u subsidie of een lening aanvragen voor onderhoud, herbestemming of restauratie.

U kunt deze regelingen aanvragen:

Wanneer komt u in aanmerking?

Hoe kunt u aanvragen?

U kunt de Herbestemmingssubsidie niet meer aanvragen. Dit kon van 1 oktober tot en met 30 november 2021 bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

U kunt de Subsidie instandhouding rijksmonumenten aanvragen van 1 februari tot en met 31 maart 2022 bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

U kunt het hele jaar door een lening van het Nationaal Restauratiefonds aanvragen.

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)