Subsidie of lening voor onderhoud, herbestemming of restauratie

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
< 1 min lezen
English version

Bent u eigenaar van een monument of gebouw met een cultuurhistorische waarde? Dan kunt u subsidie of een lening aanvragen voor onderhoud, herbestemming of restauratie.

U kunt deze regelingen aanvragen:

Wanneer komt u in aanmerking?

Hoe kunt u aanvragen?

U kunt het hele jaar door een lening van het Nationaal Restauratiefonds aanvragen.

U kunt de Herbestemmingssubsidie aanvragen van 1 oktober tot en met 30 november bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Deze periode geldt elk jaar.

U kunt de Subsidie instandhouding rijksmonumenten aanvragen van 1 februari tot en met 31 maart bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Deze periode geldt elk jaar.