Ontheffing op de Wet milieubeheer aanvragen

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Gecontroleerd 24 jul 2023
< 1 min lezen
English version

Gaat u zich niet aan de regels voor afvalwater en afvalstoffen houden (Wet milieubeheer)? Dat mag alleen in sommige gevallen en dan moet u een milieuontheffing aanvragen bij uw provincie.

Meer weten of direct regelen

bij uw gemeente, provincie of waterschap

Voorbeelden van werkzaamheden waarvoor u een ontheffing moet aanvragen zijn:

  • bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen afgeven aan iemand zonder vergunning
  • afvalwater of afvalstoffen afvoeren zonder dat u aan de voorwaarden voldoet
  • afvalstoffen verbranden en/of storten buiten een inrichting die daarvoor bedoeld is

Voorwaarden voor Milieuontheffing

U kunt alleen een ontheffing op de Wet milieubeheer aanvragen als:

  • de milieubescherming niet in gevaar is
  • het gaat om doeltreffend beheer van afvalstoffen of afvalwater
  • het geen gevaarlijke afvalstoffen zijn

Uw provincie kan extra eisen stellen aan de ontheffing. Ook kunnen de voorwaarden verschillen afhankelijk van wat u gaat doen.

Milieuontheffing aanvragen

U vraagt de ontheffing aan bij de omgevingsdienst van uw regio, uw gemeente, of uw provincie. Moet u gevaarlijke afvalstoffen op een juiste manier verwijderen? Dan moet u de ontheffing aanvragen bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

Deze pagina is onderdeel van een kwaliteitsnetwerk van de Europese Unie

Dit artikel is gerelateerd aan:

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)