Plantenpaspoort aanvragen voor vervoer binnen de EU

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Gaat u planten en plantaardige producten binnen de Europese Unie (EU) vervoeren? Dan heeft u voor bepaalde planten en teeltmateriaal een plantenpaspoort nodig.

Wat is een plantenpaspoort?

In een plantenpaspoortExterne link staat verplichte informatie die nodig is bij het verhandelen van stekken, zaden, planten en bomen binnen de EU. Het geeft aan wat de identiteit en afkomst is een product en wie de producent is.

Voor welke planten is een plantenpaspoort verplicht?

Een plantenpaspoort is verplicht voor planten genoemd in Bijlage V deel A van de Fytorichtlijn (2000/29/EG)Externe link (pdf). De NVWA heeft een alfabetische lijstExterne link met planten waarvoor een paspoort verplicht is.

Nieuwe fytosanitaire regelgeving

Vanaf 14 december 2019 gelden er twee nieuwe Europese verordeningen voor het plantenpaspoort. Deze nieuwe regels vervangen de oude Fytorichtlijn. Op de website van de NVWA staat meer informatie over de nieuwe fytosanitaire regelgevingExterne link.

Plantenpaspoort aanvragen

U kunt het plantenpaspoort aanvragen bij de keuringsdiensten:

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven