Dit artikel is gerelateerd aan:

Pootringen voor beschermde vogels aanvragen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Fokt u beschermde inheemse of uitheemse vogels? Dan moeten deze vogels een gesloten pootring hebben. Op de pootring staat informatie over de vogel.

Welke vogels moeten een pootring hebben?

De gefokte vogels die een pootring moeten hebben zijn:

  • beschermde inheemse vogels (vogels die van nature in Nederland voorkomen)
  • beschermde uitheemse vogels (vogels die niet van nature in Nederland voorkomen)

Eisen pootring

  • Op de pootring staat NL, de binnendiameter, het jaartal, bondscode, kweeknummer en het volgnummer.
  • De pootring moet een bepaalde grootte hebben. De vogel krijgt al jong een pootring. Als de vogel volwassen is mag het niet zo zijn dat pootring verwijderd kan worden.
  • De pootring is gesloten en ononderbroken.
  • De pootring is niet beschadigd of mee geknoeid.

Let op: De technische eisen die Nederland stelt aan pootringen, verschillen van die van andere EU-lidstaten. Is een pootring al in een andere EU-lidstaat toegelaten? Dan mag de overheid de verkoop in Nederland alleen in enkele gevallen verbieden.

Pootring bestellen

U kun pootringen bestellen bij erkende vogelbonden:

De erkende vogelbonden moeten bijhouden welke pootringen die ze uitgeven. Deze administratie moeten zij minstens 5 jaar bewaren.

Erkenning digitaal aanvragen met de berichtenbox

Met de berichtenbox kunt u als vogelbond de erkenning digitaal aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven