Prijs vermelden op een product

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Verkoopt u producten aan consumenten? Dan moet er een prijs op uw product staan. Hiervoor gelden deze regels:

  • De prijs is in euro's (inclusief btw).
  • Soms moet u de prijs per meeteenheid (zoals kilo, liter en meter) vermelden. Dit is om de prijzen van verschillende producten goed te kunnen vergelijken.
  • De prijs moet van een kleine afstand leesbaar zijn.
  • De verkoopprijs voor artikelen die u in de etalage uitstalt, moet van buitenaf duidelijk leesbaar zijn.

Wanneer hoeft u geen prijs te vermelden?

In sommige gevallen en voor sommige producten bent u niet verplicht de prijs of prijs per meeteenheid te vermelden. Bijvoorbeeld bij:

  • Antiek
  • Producten op een veiling
  • Verschillende producten die in 1 verpakking worden verkocht

In bijlage I en II van het Besluit Prijsaanduidingen producten vindt u een overzicht van deze vrijstellingenExterne link.

Regels voor reclame en aanbiedingen

Ook in reclame-uitingen moet u rekening houden met de regels voor het aanduiden van de prijs. Als de 'normale' prijs een adviesprijs is, moet u dit duidelijk bij de prijs vermelden. Geeft u met een aanbieding korting op een eerder gehanteerde prijs? Dan moet het product ook niet langer dan 3 maanden geleden voor die prijs te koop zijn geweest.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven