Producteisen bij export

Gepubliceerd door:
KVK
KVK
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
2 min lezen
English version

Gaat u goederen exporteren? Dan krijgt u te maken met producteisen in het land van bestemming. Vaak moet u uw product aanpassen. Let ook op productaansprakelijkheid.

Check welke producteisen gelden

Elk product moet veilig zijn voor het op de markt komt. Ook moet duidelijk zijn waar het vandaan komt. Dat zijn algemene producteisen. Sommige producten moeten aan extra eisen voldoen. Zoals voedsel, chemische producten, machines en elektrische apparaten. Deze speciale producteisen gelden naast de regels die voor alle producten gelden.

Speciale producteisen gaan bijvoorbeeld over:

  • waar producten van gemaakt zijn
  • hoe producten eruit zien
  • registratie bij lokale organisaties

Producteisen opzoeken via Access2Markets

In de portal Access2Markets staan producteisen en exportprocedures per land. Producteisen kunnen ook verschillen per product. U zoekt met de HS-goederencode van het product dat u wilt exporteren. Bekijk voor meer informatie over de regels bij export de video met uitleg over Access2Markets op KVK.nl.

Uw product verkopen in de EU

Gaat u uw product verkopen in een EU-land? Naast de algemene producteisen gelden binnen de EU ook specifieke producteisen.

Producten voor consumenten (non-food) moeten voldoen aan de Europese eisen rond productveiligheid. Het hangt af van uw rol in de productieketen wat u moet doen voor de productveiligheid en waar u verantwoordelijk voor bent.

Soms heeft uw product een CE-markering nodig. Een CE-markering laat zien dat uw product voldoet aan de Europese eisen van veiligheid, gezondheid en milieu. U mag het dan verkopen in Europa.

Meer informatie bij een Product Contact Point

Elk EU-land heeft een Product Contact Point. Daar vindt u informatie over producteisen en normen in dat land.

Controleer of u uw product moet aanpassen

Vaak moet u uw Nederlandse product aanpassen als u het wilt exporteren. Veel landen willen bijvoorbeeld dat de informatie over het product in hun eigen taal is. Zoals op verpakkingen, op etiketten en in gebruiksaanwijzingen. Soms moet u het product technisch aanpassen, zoals een andere stekker gebruiken. Ook willen landen buiten Europa vaak een product testen voordat u het daar mag verkopen.

Zoek uit wie aansprakelijk is bij schade

Zorg dat u weet wie verantwoordelijk is als er iets mis is met uw product. Bent u verantwoordelijk? Dan kunt u te maken krijgen met hoge kosten (financiële claims).

Claims voorkomen

  • Zorg dat uw product voldoet aan de eisen en normen van het land waar u het gaat verkopen.
  • Schrijf gebruiksaanwijzingen en etiketten in de taal van het land.
  • Sluit een goede verzekering af voor als er iets mis is met uw product (productaansprakelijkheid).