Eisen aan verpakkingen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Brengt u als producent of importeur verpakte producten en verpakkingen op de Nederlandse markt? Dan bent u verantwoordelijk voor het beheer van de verpakkingen tot en met de afvalfase. Deze verplichtingen gelden ook als u toonbankverpakkingen heeft met uw eigen naam en logo erop. De verplichtingen zijn:

 • U moet inzameling en hergebruik van verpakkingen betalen en organiseren. Dit kan individueel of collectief.
 • Elk kalenderjaar moet u meer materiaal (laten) recyclen.
 • U moet preventiemaatregelen nemen zodat:
  • u zo weinig mogelijk verpakkingsmateriaal gebruikt
  • een verpakking opnieuw gebruikt kan worden
  • in nieuwe verpakkingen zoveel mogelijk hergebruikt materiaal verwerkt kan worden
  • zo min mogelijk zwerfafval ontstaat.
 • Brengt u per jaar 50.000 kilo of meer verpakkingsmateriaal op de markt? Dan moet u jaarlijks (uiterlijk op 31 juli) verslag doen van de resultaten van het afgelopen jaar. Hiervoor gebruikt u een verslagleggingsformulierExterne link. In de monitoring verpakkingenExterne link staat meer informatie over de regeling.
 • U moet Afvalbeheersbijdrage VerpakkingenExterne link betalen, als u per jaar meer dan 50.000 kilo verpakkingen op de Nederlandse markt brengt.
 • U moet zich houden aan de algemene eisen aan verpakkingen.

Regels voor toonbankverpakkingen

Toonbankverpakkingen (last-minuteverpakkingen) zijn verpakkingen die bijvoorbeeld winkeliers aan consumenten geven, zoals draagtasjes, papieren zakken, patatbakjes, cadeauverpakkingen en pakpapier. Voert u als winkelier niet uw eigen naam of logo op toonbankverpakkingen? Dan hoeft u alleen preventiemaatregelen te nemen.

Verbod op gratis plastic tassen

U mag geen gratis plastic tassen meegeven aan uw klanten. Er zijn uitzonderingenExterne link: als de tas dunner is dan 15 micron (zoals 'hemdtasjes') of als de tas ter bescherming van etenswaren is. Wilt u toch een tas meegeven? Dan moet u een zelf te bepalen vergoeding vragen. De richtprijs is 25 cent. U kunt ook een tas aanbieden van duurzaam materiaal.

Regels voor verpakkingen van levensmiddelen

In het Warenwetbesluit verpakkingen en gebruiksartikelen staan regels voor verpakkingen en gebruiksartikelen die met levensmiddelen in aanraking komen. De regels gaan onder meer over toegestane verpakkingsmaterialen en de staat van de verpakking. Een hoeveelheidsaanduiding is verplicht. Deze mag niet misleidend zijn. U kunt de netto hoeveelheid vermelden met of zonder het e-tekenExterne link.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven