Eisen aan verpakkingen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

± 2 min lezen

Maakt, koopt of verkoopt u verpakkingen of verpakte producten? Verpakkingen moeten aan bepaalde eisen voldoen. U bent als producent of importeur wettelijk verantwoordelijk voor het afval dat ontstaat (producentenverantwoordelijkheid).

Wat is een verpakking?

Er zijn verschillende soorten verpakkingen:

 • verpakkingen met meerdere materiaalsoorten (samengestelde verpakkingen)
 • drankenkartons voor bijvoorbeeld dranken, soepen en sauzen
 • componenten die bij de verpakking zoals doseerdoppen, schenktuiten en etiketten
 • logistieke hulpmiddelen zoals pallets
 • verkooppuntverpakkingen of toonbankverpakkingen zoals draagtassen, patatbakjes en pizzadozen
 • enveloppen groter dan C5-formaat
 • meermalige verpakkingen
 • bedrijfsverpakkingbijzondere verpakkingen (exoten) zoals injectiespuiten, pennen, aanstekers en inkt-cartridges

In de verpakkingencatalogus van het Afvalfonds kunt u opzoeken of uw product een verpakking is. Als u verpakkingen op de Nederlandse markt brengt, moet u kunnen aantonen wat het gewicht is en uit welke materialen de verpakkingen bestaan.

Verpakkingen van levensmiddelen

Alle verpakkingen die met levensmiddelen in contact komen moeten veilig zijn. U mag alleen de stoffen in de Bijlage bij de Warenwetregeling verpakkingen en gebruiksartikelen gebruiken in uw verpakkingen. Op verpakte levensmiddelen is een etiket verplicht.

Hergebruik (recycling) en inzamelen

Producenten en importeurs van verpakkingsmaterialen zijn verantwoordelijk voor het afval dat ontstaat door producten die zij op de markt brengen. De regels waaraan u moet voldoen:

 • u moet zo weinig mogelijk verpakkingen produceren
 • de verpakkingen moeten geschikt zijn voor hergebruik (recycling) en terugwinning (inzamelen)
 • u moet het inzamelen en hergebruik (recycling) van verpakkingen regelen en betalen
 • elk kalenderjaar moet u meer materiaal (laten) recyclen
 • de schadelijke en gevaarlijke stoffen in de verpakking mogen minimaal zijn
 • u moet in nieuwe verpakkingen zoveel mogelijk hergebruikt materiaal verwerken
 • de verpakking moet het product zolang mogelijk houdbaar houden
 • u moet ervoor zorgen dat er zo weinig mogelijk zwerfafval ontstaat

Afvalbeheersbijdrage betalen en verslag doen

Brengt u per jaar 50.000 kilo of meer verpakkingsmateriaal op de markt? Dan moet u :

 • Een Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen betalen. U moet ieder jaar aangifte doen over het gewicht van de verpakkingen die u op de Nederlandse markt heeft gebracht.
 • Elk jaar (uiterlijk op 31 juli) de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) laten weten wat u het afgelopen jaar heeft gedaan aan preventie en recycling van verpakkingsafval. Hiervoor gebruikt u het formulier Verslaglegging Verpakkingen.

Verbod op gratis plastic tassen

U mag geen gratis plastic tassen gratis meegeven aan uw klanten. Uw klant moet voor een plastic tas betalen. U beslist zelf hoeveel de plastic tas kost. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controleert op het verbod op gratis plastic tassen.

U mag wel een gratis dunne plastic tas meegeven als het onverpakt eten moet beschermen, voedselverspilling tegengaat en voor taxfree vloeistoffen op bijvoorbeeld luchthavens. Deze gratis plastic tassen moeten wel dunner dan 0,015 millimeter zijn.

Een tas van duurzaam materiaal (bijvoorbeeld papier, stof en jute) mag u gratis meegeven.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven