Eisen aan verpakkingen

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Gecontroleerd 30 nov 2023
2 min lezen
English version

Maakt, koopt of verkoopt u verpakkingen of verpakte producten? Hiervoor zijn wettelijke eisen. U bent als producent of importeur verantwoordelijk voor het afval dat ontstaat. Dat heet uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV).

Soorten verpakkingen?

Er zijn verschillende soorten verpakkingen:

 • verpakkingen die bestaan uit meer materialen
 • drankenkartons voor bijvoorbeeld dranken, soepen en sauzen
 • onderdelen die deel van de verpakking zijn of in de verpakking zitten, zoals doseerdoppen, schenktuiten en etiketten
 • hulpmiddelen voor transport en opslag, zoals pallets
 • verpakkingen zoals draagtassen, patatbakjes en pizzadozen die aan klant meegegeven worden (zogenaamde verkooppuntverpakkingen of toonbankverpakkingen)
 • enveloppen groter dan C5-formaat
 • verpakkingen die nog een keer te gebruiken zijn, zoals herbruikbare glazen statiegeldpotten
 • bedrijfsverpakking (verpakking die binnen een bedrijf als bedrijfsafval achterblijft)
 • bijzondere verpakkingen (exoten), zoals injectiespuiten, pennen, aanstekers en inkt-cartridges

Is uw product een verpakking?

In de verpakkingencatalogus van het Afvalfonds kunt u opzoeken of uw product een verpakking is. En of u Afvalbeheerbijdrage Verpakkingen moet betalen.

Als u verpakkingen op de Nederlandse markt brengt, moet u de volgende eigenschappen kunnen aantonen: het gewicht van de verpakking en uit welke materialen de verpakkingen bestaan.

Verpakkingen van voedsel

Alle verpakkingen waarin voedsel zit of waarbij voedsel de verpakking raakt, moeten veilig zijn. Uw verpakkingen mogen alleen uit de stoffen bestaan die in de Bijlage bij de Warenwetregeling verpakkingen en gebruiksartikelen staan. Op verpakt voedsel moet een etiket zitten met informatie over het voedselproduct.

Hergebruik (recycling) en inzamelen

Als u verpakkingsmaterialen maakt of in het buitenland inkoopt, bent u verantwoordelijk voor het afval dat ontstaat door de producten die u op de markt brengt. U moet zich houden aan deze regels:

 • Produceer zo weinig mogelijk verpakkingen.
 • Maak verpakkingen geschikt voor hergebruik (recycling) en terugwinning (inzamelen).
 • Regel en betaal voor inzamelen en hergebruik (recycling) van verpakkingen.
 • Hergebruik elk kalenderjaar meer materiaal.
 • Gebruik zo weinig mogelijk schadelijke en gevaarlijke stoffen in verpakkingen.
 • Verwerk in nieuwe verpakkingen zoveel mogelijk hergebruikt materiaal.
 • Zorg ervoor dat in de verpakking het product zo lang mogelijk houdbaar is.
 • Zorg ervoor dat er zo weinig mogelijk zwerfafval ontstaat.

Afvalbeheerbijdrage betalen en verslag doen

Brengt u per kalenderjaar 50.000 kilo of meer verpakkingsmateriaal op de markt? Dan moet u :

 • een Afvalbeheerbijdrage Verpakkingen betalen (hiervoor moet u ieder jaar doorgeven hoeveel kg verpakkingen u op de Nederlandse markt brengt)
 • elk jaar (uiterlijk op 31 juli) moet u de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) laten weten wat u het afgelopen jaar deed aan voorkomen én hergebruiken van verpakkingsafval (gebruik hiervoor formulier Verslaglegging Verpakkingen.)

Deze pagina is onderdeel van een kwaliteitsnetwerk van de Europese Unie