Professioneel vuurwerk opslaan en afsteken

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Gecontroleerd 18 jan 2023
2 min lezen
English version

Er zijn regels voor het opslaan en afsteken van professioneel vuurwerk en theatervuurwerk.

Meer weten of direct regelen

bij uw gemeente, provincie of waterschap

Professioneel vuurwerk wordt tijdens een vuurwerkshow, theatervoorstelling of ander evenement gebruikt. Het is zwaarder dan consumentenvuurwerk. De eisen voor opslaan, bewerken en afsteken van professioneel vuurwerk staan in het Vuurwerkbesluit.

Opslaan professioneel vuurwerk

Er zijn wettelijke veiligheidsafstanden voor vuurwerkbedrijven tot de bebouwde omgeving. U moet zich ook houden aan de voorschriften voor het opslaan van professioneel vuurwerk en pyrotechnische artikelen voor theatergebruik. Voorbeelden van deze voorschriften zijn:

  • U mag niet meer dan 6.000 kg netto explosieve massa (NEM) opslaan.
  • De brandwerendheid van uw opslagruimte is niet lager dan 60 minuten.
  • Uw opslagruimte moet over een sprinklersysteem beschikken met een automatische doormelding naar de centrale meldkamer van de brandweer.
  • De brandbeveiligingsinstallatie wordt jaarlijks geïnspecteerd.
  • Er mag geen bewerking plaatsvinden in de opslagruimte. Hiervoor moet u een aparte bewerkingsruimte met eigen veiligheidsvoorschriften hebben.

Opslag vuurwerk in theaters

Theaters en soortgelijke bedrijven mogen tot 25 kg theatervuurwerk opslaan in een opslagkast voor verpakte gevaarlijke stoffen (PGS 15). De voorwaarden voor opslag van theatervuurwerk vallen onder de Activiteitenregeling milieubeheer.

Aansprakelijkheidsverzekering voorwerkopslag

Voor de opslag van professioneel vuurwerk, eventueel samen met consumentenvuurwerk, moet u een aansprakelijkheidsverzekering hebben. Het verzekeringsbewijs moet u aan de provincie verstrekken.

Welke vergunningen heeft u nodig?

U kunt met de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) controleren welke regels voor uw bedrijf gelden en welke vergunningen u nodig heeft. U kunt zo nodig ook een melding van uw activiteit doen.

Professioneel vuurwerk afsteken

Uw bedrijf mag alleen vuurwerk laten afsteken door een gecertificeerd vuurwerkdeskundige en met een toepassingsvergunning. Dat geldt voor consumentenvuurwerk, professioneel vuurwerk en pyrotechnische artikelen voor theatergebruik. Aanvragen van een toepassingsvergunning kan alleen door een gecertificeerd vuurwerkdeskundige en gebeurt bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Ontbrandingstoestemming of ontbrandingsmelding

Heeft u een toepassingsvergunning van de ILT gekregen? Daarna moet u ontbrandingstoestemming vragen aan de provincie waar u vuurwerk wilt afsteken. Dat moet u elke keer doen wanneer u vuurwerk wilt afsteken.

Steekt u maximaal 20 kg theatervuurwerk of 200 kg consumentenvuurwerk af (of gezamenlijk 220 kg)? Dan volstaat een ontbrandingsmelding.

Ontbrandingstoestemming aanvragen met de berichtenbox

Bij de provincie Noord-Brabant kunt u de ontbrandingstoestemming digitaal aanvragen of een ontbrandingsmelding doen met de berichtenbox. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze pagina is onderdeel van een kwaliteitsnetwerk van de Europese Unie