Vuurwerk vervoeren, importeren en exporteren

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
1 min lezen
English version

Importeert, exporteert of vervoert u vuurwerk? Dan moet u dat melden. Ook moet u de classificatiecode van het vuurwerk laten autoriseren. En u houdt zich aan de Europese regels en eisen voor vervoer van gevaarlijke goederen.

Import en export vuurwerk

U moet vuurwerk aanmelden bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) als:

  • vuurwerk binnen of buiten het grondgebied van Nederland komt
  • vuurwerk aan een ander ter beschikking wordt gesteld

Regels voor vervoer

Gevaarlijke stoffen moeten worden vervoerd volgens de afspraken uit:

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft een checklist vervoer consumentenvuurwerk met de eisen waaraan transport over weg moet voldoen.

Autorisatie vuurwerkartikelen

De classificatie die op het vuurwerk is aangegeven, moet overeenkomen met de eigenschappen van het vuurwerk. Anders kunt u het vuurwerk niet vervoeren. U dient een autorisatieaanvraag in bij de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) op het volgende adres:

TNO/Energetische Materialen

Postbus 45

2280 AA Rijswijk

Zijn de vuurwerkartikelen al geautoriseerd door de bevoegde instantie in een lidstaat die is aangesloten bij de ADR, ADN of het RID? Dan hoeft u de vuurwerkartikelen niet meer in Nederland te laten autoriseren. De ILT controleert de classificatie met steekproeven.

Externe links