Publiek-private samenwerking (PPS)

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

< 1 min lezen

Bij publiek-private samenwerking (PPS) werken bedrijven samen met overheden of maatschappelijke organisaties. Bijvoorbeeld bij het bouwen van huizen en wegen (huisvesting en infrastructuur). Dat kan alleen een financiële samenwerking (donaties en sponsoring) zijn, maar ook een meer inhoudelijke samenwerking.

PPS heeft 2 uitgangspunten:

  • Beide partijen investeren in het project. Op financieel (menskracht, materiaalbudget) en inhoudelijk (kennis, netwerken) gebied.
  • De partijen werken aan een maatschappelijk en vaak ook een commercieel doel.

Contractvormen PPS

Bij PPS zijn er verschillende contractvormen. De meest voorkomende contractvorm is DBFM(O). Dit staat voor Design, Build, Finance, Maintain (en Operate). Hierbij laat de overheid onderdelen van een bouwproject en de financiering door een bedrijf doen. Het zijn langdurige contracten die lang duren, wel tot 30 jaar.

Aanbestedingen en PPS

Bij een openbare aanbesteding legt de overheid de uitvoering vast in een bestek en/of Programma van Eisen (PvE). Bij PPS bemoeit de overheid zich niet met de inhoud. U vindt meer informatie over het inschrijven voor een van de PPS-projecten van de overheid op Tenderned.

PPS in andere sectoren

Ook in andere sectoren dan bouw en infrastructuur is er publiek-private samenwerking. Bijvoorbeeld bij wetenschappelijk onderzoek.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven