Publiek-private samenwerking (PPS)

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
< 1 min lezen
English version

Bij publiek-private samenwerking (PPS) werken bedrijven samen met overheden of maatschappelijke organisaties aan projecten. Bijvoorbeeld bij het bouwen van huizen en wegen. Dat kan een financiële samenwerking (donaties en sponsoring) zijn, maar ook een meer inhoudelijke samenwerking (kennis en netwerken). De partijen werken samen aan een maatschappelijk en vaak ook een commercieel doel.

Verdeling van taken bij PPS

Publiek-private samenwerking is de meest verregaande vorm van samenwerking tussen de overheid en bedrijven. Er is een heldere verdeling van taken en risico’s. De regie van een project en het eindresultaat blijven in handen van de overheid. Bedrijven doen zo veel mogelijk de uitvoering.

Contractvormen PPS

Bij PPS zijn er verschillende contractvormen:

  • Design Build Finance Maintain (en Operate) (DBFM(O)): hierbij laat de overheid alle onderdelen van een bouwproject en de financiering door een bedrijf of groep bedrijven (consortium) doen. Het zijn contracten die lang duren, tot wel 30 jaar.
  • Design Build Maintain (DBM): ontwerp, bouw en onderhoud van het project liggen bij 1 contractpartij.
  • Design & Construct (D&C): de opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het ontwerp en de uitvoering.

Aanbestedingen en PPS

Bij een openbare aanbesteding legt de overheid de uitvoering vast in een bestek en/of Programma van Eisen (PvE). Bij PPS bemoeit de overheid zich niet met de inhoud. U vindt meer informatie over het inschrijven voor een van de PPS-projecten van de overheid op Tenderned.

PPS in andere sectoren

Ook in andere sectoren dan bouw en infrastructuur is er publiek-private samenwerking. Bijvoorbeeld bij wetenschappelijk onderzoek.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)