Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Door maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) houdt u rekening met de effecten van uw bedrijfsvoering op mens, milieu en maatschappij. Voor iedere onderneming zien de MVO-activiteiten er anders uit. Dit hangt samen met uw sector, bedrijfsgrootte, bedrijfscultuur en strategie.

Maatschappelijk verantwoord (duurzaam) ondernemen of duurzame bedrijfsvoering gaat om activiteiten die niet in wetgeving staan. Wel zijn er internationaal erkende normen en richtlijnen voor MVO, zoals ISO 26000External link. MVO-richtlijnen bevatten afspraken binnen een groep bedrijven en andere betrokkenen (overheden of niet-gouvernementele organisaties, ngo's).

Keurmerken en certificaten

Wilt u uw MVO-activiteiten zichtbaar maken? Dan kunt u gebruikmaken van een keurmerk of certificaat. De MVO-communicatiewijzerExternal link laat zien op welke manieren u uw MVO-prestaties zichtbaar kunt maken.

Productgerelateerde keurmerken

Deze hebben betrekking op een product of dienst. Het keurmerk komt op de verpakking van het product of wordt vermeld bij de marketing van de dienst. Bijvoorbeeld Forest Stewardship Council (FSC) of UTZ CERTIFIED.

Themaspecifieke keurmerken

Deze gaan over bepaalde thema's, zoals eerlijke handel of CO2-uitstoot. Ze kunnen gelden voor bedrijven en voor bepaalde producten. Bijvoorbeeld het Max Havelaar Keurmerk of Milieukeur.

Algemene MVO-keurmerken

Deze gaan over het MVO-gehalte van het hele bedrijf: MVO PrestatieladderExternal link, Keurmerk MVO NederlandExternal link, en IMA MVO NormExternal link.

Hulpmiddelen voor duurzaam ondernemen

Voor het mkb is een stappenplanExternal link beschikbaar over energiebewust ondernemen. Op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland leest u meer over investeren in duurzame bedrijfsvoeringExternal link.

Duurzaam inkopen door overheden

Als u producten of diensten aan de overheid levert, hoeven deze niet MVO-gecertificeerd te zijn. Wel nemen (lokale) overheden vaak duurzaamheidseisen mee in het aanbestedingstraject. Voor 45 productgroepenExternal link hanteert de overheid bepaalde duurzaamheidseisen. Deze eisen staan in criteriadocumenten.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven