Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Met maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) houdt u rekening met de gevolgen van uw acties op mens, milieu en samenleving. Met MVO probeert u problemen zoals slechte werkomstandigheden, milieuvervuiling en armoede niet groter te maken. U probeert ze soms zelfs op te lossen. Bijvoorbeeld:

  • U heeft extra aandacht voor goede arbeidsomstandigheden.
  • U onderneemt duurzaam, u bespaart energie en gaat slim om met grondstoffen.
  • U doet eerlijk zaken. U misbruikt uw macht niet door bijvoorbeeld corruptie.
  • U geeft eerlijke en duidelijke informatie aan klanten.
  • U bent betrokken bij de gemeenschap waarin u actief bent.

Voor iedere onderneming zijn de MVO-activiteiten anders. Dit heeft te maken met uw sector, bedrijfsgrootte, bedrijfscultuur en strategie.

Is MVO verplicht?

MVO of duurzaam ondernemen gaat om activiteiten die niet in wetgeving staan. Er zijn wel internationaal erkende richtlijnen voor MVO. De OESO-richtlijnen zijn de belangrijkste richtlijnen voor MVO in Nederland en in het buitenland. De meeste van de gedragsregels in de OESO-richtlijnenExterne link zijn vrijwillig. De regel over corruptieExterne link is de enige regel die niet vrijwillig is. Corruptie (omkoping en afpersing) is strafbaar in Nederland, ook als de corrupte handelingen in het buitenland gebeuren. De MVO-landeninformatieExterne link geeft u praktische handvatten voor verantwoord zakendoen op buitenlandse markten.

MVO-afspraken

Veel (internationale) klanten, overheden en maatschappelijke organisaties verwachten dat bedrijven respect hebben voor mens en milieu. De Nederlandse overheid stelt bijvoorbeeld MVO-eisen aan bedrijven bij wie zij inkoopt. De overheid gebruikt voor 45 productgroepenExterne link bepaalde duurzaamheidseisen. De overheid heeft ook met 8 Nederlandse bedrijfssectoren en maatschappelijke organisaties afspraken gemaakt over maatschappelijk verantwoord ondernemen in het buitenland. Deze afspraken staan in een IMVO-convenantExterne link.

Subsidies en MVO

Wilt u in aanmerking komen voor subsidies en leningen van de Nederlandse overheid voor internationaal ondernemen? Dan moet u zich aan de regels voor MVO houden. U moet laten zien dat u maatschappelijk verantwoord onderneemt volgens de OESO-richtlijnen.

MVO bewijzen

Wilt u laten zien dat u maatschappelijk verantwoord onderneemt? Dat kan bijvoorbeeld met:

  • een label, bijvoorbeeld een keurmerk of een beeldmerk
  • een prestatievergelijking, u laat zien hoe goed u het doet in uw regio/sector
  • een zelfverklaring, u of uw personeel verklaart zelf wat u aan MVO doet en u kunt dat onderbouwen
  • een duurzaamheidsverslag, u rapporteert uw MVO-activiteiten
  • publiciteit over uw MVO-activiteiten

Nationaal Contact Punt OESO-richtlijnen (NCP)

Het Nederlands Nationaal Contact PuntExterne link (NCP) helpt u met de OESO-richtlijnen. U kunt ook bij het NCP melden dat u een meningsverschil heeft over het gebruik van de OESO-richtlijnen. Het NCP kan dan bemiddelenExterne link.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven