Logo RijksoverheidLogo Ondernemersplein, alles van de overheid op één plekMenuZoekenZoekenHomeWetten en regels

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

Deze informatie is geplaatst door:Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)Laatst gecontroleerd op ± 2 min lezenEnglish version

Met maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) let u op de gevolgen van uw acties op mens, milieu en samenleving. U zorgt ervoor dat u met uw bedrijf geen negatieve invloed heeft op uw omgeving. En u probeert bij te dragen aan oplossingen voor problemen als slechte werkomstandigheden, milieuvervuiling en armoede. Als u internationaal zakendoet, verwacht de Nederlandse overheid dat u de OESO-richtlijnen volgt.

Voorbeelden van MVO zijn:

MVO heeft voordelen voor uw bedrijf, maar voor iedere onderneming zijn de MVO-activiteiten anders. Dit heeft te maken met uw sector, bedrijfsgrootte, bedrijfscultuur en strategie.

OESO-richtlijnen voor MVO

Doet u zaken in het buitenland? Dan verwacht de Nederlandse overheid van u dat u de OESO-richtlijnen volgt. De OESO-richtlijnen zijn internationaal erkende gedragsregels die u helpen goed om te gaan met het milieu en zaken als mensenrechten, kinderarbeid en corruptie. De OESO-richtlijn over corruptie is de enige richtlijn die niet vrijwillig is. Corruptie is strafbaar in Nederland, ook als de corrupte handelingen in het buitenland gebeuren.

De MVO-landeninformatie geeft u praktische tips voor verantwoord zakendoen op buitenlandse markten. Kijk voor informatie en advies ook bij het IMVO-steunpunt van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Nationaal Contact Punt OESO-richtlijnen (NCP)

Het Nederlands Nationaal Contact Punt (NCP) helpt u met de OESO-richtlijnen. U kunt ook bij het NCP melden dat u een meningsverschil heeft over het gebruik van de OESO-richtlijnen. Het NCP kan dan bemiddelen.

Afspraken voor MVO

Veel overheden en maatschappelijke organisaties verwachten dat bedrijven respect hebben voor mens en milieu. De Nederlandse overheid stelt MVO-eisen aan bedrijven bij wie zij inkoopt.

De overheid heeft ook met een aantal Nederlandse bedrijfssectoren en maatschappelijke organisaties afspraken gemaakt over maatschappelijk verantwoord ondernemen in het buitenland. In IMVO-convenanten staat dat zij samenwerken om misstanden aan te pakken.

Subsidies en MVO

Wilt u subsidies en leningen van de Nederlandse overheid gebruiken voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen? Dan moet u zich aan de regels voor MVO houden. U moet laten zien dat u maatschappelijk verantwoord onderneemt volgens de OESO-richtlijnen.

MVO bewijzen

Wilt u laten zien dat u maatschappelijk verantwoord onderneemt? Dat kan bijvoorbeeld met:

  • een label, bijvoorbeeld een keurmerk of een beeldmerk
  • een prestatievergelijking, u laat zien hoe goed u het doet in uw regio/sector
  • een zelfverklaring, u of uw personeel verklaart zelf wat u aan MVO doet en u kunt dat onderbouwen
  • een duurzaamheidsverslag, u rapporteert uw MVO-activiteiten
  • publiciteit over uw MVO-activiteiten

Zie ook

Naar boven