Subsidies voor beeldende kunst en cultureel erfgoed

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Bent u een beeldend kunstenaar, instelling, bemiddelaar of opdrachtgever op het gebied van beeldende kunst of cultureel erfgoed? Of werkt u in een samenwerkingsverband? Dan kunt u in aanmerking komen voor een subsidie van het Mondriaan Fonds. Het Mondriaan Fonds verstrekt:

  • projectbijdragen voor talentontwikkeling of praktijkverdieping van kunstenaars
  • bijdragen aan projectinvesteringen van beeldend kunstenaars en/of bemiddelaars (eventueel samen met instellingen)
  • bijdragen aan projectinvesteringen van instellingen en/of opdrachtgevers (eventueel samen met beeldend kunstenaars/bemiddelaars)
  • meerjarige bijdragen aan programma's en collecties van instellingen.

Wanneer komt u in aanmerking?

Voor de verschillende subsidies gelden verschillende voorwaarden. U vindt deze op de website van het Mondriaan Fonds.

Hoe kunt u aanvragen?

De verschillende subsidies hebben verschillende aanvraagtermijnen. U vraagt aanExterne link bij het Mondriaan Fonds.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven