Regels voor binnenvaart

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Direct regelen of meer weten?

Bij uw gemeente, provincie of waterschap
Zoeken

  Vaart u met uw pleziervaartuig, passagiersschip of vrachtschip over de binnenwateren? Dan moet u zich houden aan de Binnenvaartwet.

  In de Binnenvaartwet staan eisen voor onder meer:

  • de deugdelijkheid, inrichting en uitrusting van een schip
  • de arbeidsomstandigheden
  • de lichamelijke gesteldheid en vakbekwaamheid van de schipper.

  Certificaat van onderzoek of binnenvaartcertificaat

  In veel gevallen heeft u voor uw schip een certificaat van onderzoekExterne link of een binnenvaartcertificaatExterne link nodig. Zo'n certificaat zegt dat uw schip aan alle technische eisen voldoet. Certificaten voor binnenschepen kunt u aanvragen bij klassenbureaus of keuringsinstantiesExterne link.

  Registratie arbeidstijden van bemanningsleden

  Heeft u als reder of binnenvaartschipper bemanningsleden in loondienst? Dan moet u moet de arbeidstijden registreren.

  Vaarbewijs

  U moet meestal een vaarbewijs hebben als u over de binnenwateren vaart. Op de Nederlandse wateren gelden regels uit het Binnenvaartpolitiereglement (BPR) voor onder meer verlichting, voorrang en geluidsseinen.

  Rijnvaartverklaring aanvragen

  Bent u (mede-)eigenaar of exploitant van een binnenschip? Dan heeft u meestal een Rijnvaartverklaring nodig. Hiermee mag u op bijna alle wateren van de lidstaten van de Europese Unie (EU) en Zwitserland varen. U kunt de Rijnvaartverklaring aanvragenExterne link bij Kiwa Register.

  Ontheffing bijzonder transport provinciale vaarweg

  Gaat bijzonder transport vervoeren via een kanaal of een rivier? Of gaat u varen met een boot met afwijkende afmetingen? Dan vraagt u een ontheffing aan bij de provincie.

  Deze informatie is geplaatst door

  Antwoord voor bedrijven