Regels voor binnenvaart

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Gecontroleerd 20 feb 2023
2 min lezen
English version

Vaart u als schipper op de binnenwateren van Nederland? Dan moet u zich houden aan de Binnenvaartwet.

Meer weten of direct regelen

bij uw gemeente, provincie of waterschap

Vaart u als schipper met een pleziervaartuig, passagiersschip of vrachtschip over de binnenwateren? Dan moeten u en uw bemanning zich houden aan de Binnenvaartwet.

In de Binnenvaartwet staan eisen voor onder meer:

  • de deugdelijkheid, inrichting en uitrusting van een schip
  • de arbeidsomstandigheden
  • de lichamelijke gesteldheid en vakbekwaamheid van de schipper.

Verschillende instanties houden toezicht op het naleven van de Binnenvaartwet.

Verplichte documenten binnenvaart

EU kwalificatiecertificaat schipper

U moet een EU kwalificatiecertificaat schipper (voorheen groot vaarbewijs) hebben als u over de binnenwateren vaart.

Certificaat van onderzoek of binnenvaartcertificaat

In veel gevallen heeft u voor uw schip een certificaat van onderzoek of een binnenvaartcertificaat nodig. Hierin staat dat uw schip aan alle technische eisen voldoet. Certificaten voor binnenschepen kunt u aanvragen bij klassenbureaus of keuringsinstanties.

Rijnvaartverklaring aanvragen

Bent u (mede-)eigenaar of exploitant van een binnenschip? Dan heeft u meestal een Rijnvaartverklaring nodig. Hiermee mag u op bijna alle wateren van de lidstaten van de Europese Unie (EU) en Zwitserland varen. U kunt de Rijnvaartverklaring aanvragen bij Kiwa Register.

Bewijs van vakbekwaamheid binnenvaart

Binnen uw onderneming moet minimaal 1 persoon een bewijs van vakbekwaamheid hebben. Dit bewijs is verplicht voor bedrijfsmatig vervoer in de binnenvaart. U kunt een bewijs van vakbekwaamheid binnenvaart aanvragen bij Kiwa Register.

Meetbrief

In sommige situaties is een meetbrief verplicht. U kunt een meetbrief aanvragen bij ILT.

Bemanning binnenvaart

Heeft u als reder of binnenvaartschipper bemanning? In de Binnenvaartwet staan regels over de:

Dienstboekje en vaartijdenboek

De bemanning kan zijn bekwaamheid laten zien met een dienstboekje. U moet de werktijden van uw bemanning registreren. Dit moet u bijhouden in een vaartijdenboek. Vaartuigen moeten een vaartijdenboek hebben behalve veerponten en veerboten.

Vergunning of ontheffing bijzonder transport provinciale vaarweg

Gaat u bijzonder transport vervoeren via een kanaal of rivier? Of gaat u varen met een boot met afwijkende afmetingen? Dan moet u een vergunning of ontheffing aanvragen bij de provincie.

Gevaarlijke stoffen vervoeren

Vervoert u gevaarlijke stoffen over de binnenwateren? Dan moet u zich houden aan de Europese overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren (ADN). Het ADN wordt iedere 2 jaar aangepast.

Als u gevaarlijke stoffen vervoert, moet u bepaalde documenten hebben. Soms moet u zich melden bij de eerste IVS-post op uw route.

Kunt u niet aan de eisen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen voldoen? U kunt dan in sommige gevallen een ontheffing vervoer gevaarlijke stoffen binnenvaart aanvragen bij de ILT.

Varend ontgassen verboden voor binnenvaarttankschepen

Binnenvaarttankschepen laten tijdens het varen soms schadelijke dampen van ladingresten naar de open lucht ontsnappen. Zo maken ze de laadruimte en leidingen schoon. Het is landelijk verboden om bepaalde schadelijke dampen te laten ontsnappen terwijl u vaart.

Deze pagina is onderdeel van een kwaliteitsnetwerk van de Europese Unie

Dit artikel is gerelateerd aan: