Werktijden en rusttijden voor uw werknemers

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Gecontroleerd 30 apr 2024
2 min lezen
English version

Heeft u personeel? Uw werknemers mogen per dag en per week niet meer dan een bepaald aantal uren werken. Ook hebben ze recht op regelmatige pauzes. Deze regels gelden voor iedereen, dus ook voor buitenlandse werknemers en personeel dat u tijdelijk inhuurt.

Plichten werktijden en rusttijden

In de Arbeidstijdenwet staat waar u zich als werkgever aan moet houden:

 • U moet de gewerkte uren bijhouden.
 • Het werkrooster van de werknemers moet schriftelijk worden vastgelegd, en uw werknemers moeten het rooster kunnen inzien.
 • Bij het vaststellen van de werktijden moet u rekening houden met de persoonlijke omstandigheden van de werknemers. U houdt rekening met bijvoorbeeld zorgtaken, scholing en vrijwilligerswerk van uw werknemers.
 • Veranderingen in het werkrooster moet u op tijd doorgeven aan uw werknemers. Dit moet minstens 28 dagen van tevoren, als hier geen andere afspraken over zijn gemaakt.

Uitzonderingen op regels arbeidstijden en rusttijden

Voor bepaalde werknemers, beroepen en werkomstandigheden zijn er uitzonderingen en extra regels voor arbeidstijden en rusttijden. Zo gelden:

In een aantal beroepen en werkgebieden heeft u te maken met aanvullende sectorregels.

Onregelmatige werktijden

Hebben uw werknemers onregelmatige werktijden? Door bijvoorbeeld aanwezigheidsdiensten, oproepwerk of nachtdiensten? Ook dan gelden er maximale werktijden en minimale rustperiodes.

 • Aanwezigheidsdienst: tijdens een aanwezigheidsdienst blijft uw werknemer op de werkplek, zodat deze na een oproep zo snel mogelijk aan het werk kan gaan.
 • Oproepdienst: tijdens een oproepdienst is uw werknemer in zijn vrije tijd bereikbaar voor spoedgevallen.
 • Nachtdienst: er zijn strengere aanvullende regels voor werknemers die nachtdiensten draaien.

Regels voor aanwezigheidsdiensten en oproepdiensten (consignatie) worden uitgelegd op Arboportaal.nl.

Flexibele werktijden

Wil uw werknemer meer of minder uren gaan werken of de werktijden en arbeidsplaats aanpassen? Ieder bedrijf met minimaal 10 werknemers moet dit toestaan.

 • Uw werknemer mag nadat deze een half jaar in dienst is om een aanpassing vragen, en daarna 1 keer per jaar.
 • De werknemer moet uiterlijk 2 maanden voor de gewenste ingangsdatum schriftelijk een verzoek doen.
 • Bij onvoorziene omstandigheden mag de werknemer een 2e verzoek doen.
 • De aanpassing mag tijdelijk zijn.

U mag als werkgever alleen weigeren als u kunt bewijzen dat uw bedrijf eronder zal lijden. Dit kan bijvoorbeeld zo zijn als:

 • er niemand is om het werk over te nemen
 • het problemen met het werkrooster geeft
 • er niet voldoende werk of geld is (om meer te werken)
 • er geen ruimte in de personeelssamenstelling is (om meer te werken)

Als u het verzoek weigert, moet u dat schriftelijk aan de werknemer laten weten.

Werktijden aanpassen na ouderschapsverlof

Na volledig gebruik van het ouderschapsverlof mag een werknemer een tijdelijke aanpassing van de werktijden vragen.

 • Uw werknemer moet dit minimaal 3 maanden voordat het ouderschapsverlof stopt aanvragen.
 • U moet binnen 4 weken na de aanvraag een beslissing nemen.

Deze pagina is onderdeel van een kwaliteitsnetwerk van de Europese Unie

Dit artikel is gerelateerd aan:

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)