Werktijden en rusttijden

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

< 1 min lezen

Uw werknemers mogen per dag en per week niet meer dan een bepaald aantal uren werken. Ook hebben ze recht op regelmatige pauzes. Deze regels gelden voor iedereen, dus ook voor buitenlandse werknemers en personeel dat u tijdelijk inhuurt.

Uitzonderingen op regels arbeidstijden en rusttijden

Voor bepaalde werknemers, beroepen en werkomstandigheden bestaan uitzonderingen en aanvullingen op de algemene regels voor arbeidstijden en rusttijden. Zo gelden voor kinderen, jongeren en zwangere of pas bevallen vrouwen aangepaste werktijden, rusttijden en pauzes. Dit geldt ook voor werknemers die nachtdiensten draaien. In een aantal beroepen en sectoren heeft u te maken met aanvullende sectorregels.

Flexibele werktijden

Wil uw werknemer meer of minder uren gaan werken dan u in de arbeidsovereenkomst heeft afgesproken? Of wil hij zijn werktijden en arbeidsplaats aanpassen, bijvoorbeeld om te kunnen telewerken? Dan moet u dit altijd toestaan. Een wijziging in arbeidsduur en werktijden mag u weigeren als u kunt aantonen dat uw bedrijf eronder zal lijden. Uw werknemer mag een half jaar na aanvang van het dienstverband om een aanpassing vragen, en daarna 1 keer per jaar. Bij onvoorziene omstandigheden kan hij binnen 1 jaar een nieuw verzoek doen. De aanpassing mag tijdelijk zijn.

Werktijden aanpassen na ouderschapsverlof

Heeft uw werknemer het ouderschapsverlof helemaal gebruikt? Dan mag hij u voor de periode daarna om een tijdelijke aanpassing van de werktijden vragen. Uw werknemer moet het verzoek minimaal 3 maanden voordat het ouderschapsverlof stopt bij u indienen. U moet uiterlijk 4 weken voordat het ouderschapsverlof stopt over het verzoek beslissen.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven