Regels voor diergeneesmiddelen en diervoederadditieven

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
2 min lezen
English version

Gaat u diergeneesmiddelen bereiden, op voorraad hebben, leveren of toedienen? Dan moet u een handelsvergunning hebben van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).

Handelsvergunning aanvragen

Welke handelsvergunning u nodig heeft, hangt af van het land waar u het diergeneesmiddel op de markt wilt brengen:

Een handelsvergunning is voor onbepaalde tijd. U hoeft niet te verlengen. Behalve als u een handelsvergunningen voor 28 januari 2022 heeft aangevraagd. Die is 5 jaar geldig. Hiervoor gelden overgangsregels. Alle toegelaten diergeneesmiddelen in Nederland staan in de Diergeneesmiddeleninformatiebank.

Dossier aanleveren bij aanvraag

Als u een handelsvergunning gaat aanvragen, moet u eerst een dossier aanleveren bij het Bureau Diergeneesmiddelen van het CBG. De indeling en de inhoud van het dossier moeten aan Europese eisen voldoen. U moet ook informatie aanleveren voor de samenvatting van de productkenmerken (SPC), het etiket en de bijsluiter.

Toestemming voor diervoederadditieven

U mag alleen diervoederadditieven op de markt brengen als u toestemming heeft van de Europese Commissie. Toevoegingsmiddelen in diervoeding (diervoederadditieven) zijn stoffen, micro-organismen of preparaten die producenten opzettelijk aan diervoeder toevoegen. Bijvoorbeeld vitaminen en probiotica. U moet een dossier aanleveren bij uw aanvraag voor toelating op de markt. Goedgekeurde diervoederadditieven komen in het Register Diervoederadditieven.

Diergeneesmiddel zonder handelsvergunning (cascade)

Bent u dierenarts en kunt u een dier niet behandelen met diergeneesmiddelen die beschikbaar of toegelaten zijn in Nederland? Dan mag u een ander middel kiezen. Dit zorgt ervoor dat dieren niet onnodig lijden. U volgt een stappenplan waarin staat hoe u het juiste middel kiest (cascade).

Immunologische diergeneesmiddelen

Een partij immunologische diergeneesmiddelen mag u in Nederland pas op de markt brengen na goedkeuring door de overheid. Als houder van een handelsvergunning moet u hiervoor een partijvrijgiftecertificaat aanvragen bij het Bureau Diergeneesmiddelen.

Registratie gebruik antibiotica

Bent u dierenarts of houder van dieren? Dan moet u het gebruik van antibiotica melden. Voor veehouders hangt dit af van de diersoort en hoeveel dieren u van die soort heeft.

Proeven doen

Wilt u proeven doen met diergeneesmiddelen? Dan moet u goedkeuring vragen bij het Bureau Diergeneesmiddelen voor:

Bijwerkingen melden

Als u een handelsvergunning heeft, moet u bijwerkingen van het diergeneesmiddel melden. Dit doet u binnen 30 dagen. Dierenartsen en houders van dieren melden bijwerkingen bij de houder van de handelsvergunning (leverancier) of bij het Bureau Diergeneesmiddelen. U meldt zo alle nieuwe informatie die invloed heeft op de veiligheid van het diergeneesmiddel.

Productdefect bij diergeneesmiddelen melden

Heeft u een handelsvergunning of bent u een producent van een diergeneesmiddel en ontdekt u een fout (productdefect)? U moet het productdefect melden als het diergeneesmiddel:

  • niet aan de eisen voldoet
  • de gezondheid van mens, dier of het milieu in gevaar kan brengen

Houders van dieren, dierenartsen en distributeurs melden een productdefect bij de houder van de handelsvergunning. Die vindt u op het etiket of in de bijsluiter van het middel. Soms is een terugroepactie (recall) van het diergeneesmiddel nodig.

Reclame voor diergeneesmiddelen

Er gelden strenge regels voor het maken van reclame. U mag alleen reclame maken voor diergeneesmiddelen met een handelsvergunning. Of voor diergeneesmiddelen waarvoor een vrijstelling van de handelsvergunning geldt.

Online verkopen van diergeneesmiddelen

Wilt u online diergeneesmiddelen verkopen? Dan moet u uw website aanmelden bij het Register internethandel diergeneesmiddelen. Als u in het register staat, moet u ook het logo internethandel diergeneesmiddelen op uw website plaatsen. Zo kunnen klanten nagaan of u via uw webshop diergeneesmiddelen mag verkopen.