Logo RijksoverheidLogo Ondernemersplein, alles van de overheid op één plekMenuZoekenZoekenHomeWetten en regels

Regels voor franchise

Deze informatie is geplaatst door:Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)± 2 min lezenEnglish version

Bent u franchisenemer of franchisegever? U moet zich houden aan de regels voor de franchisesector. Deze regels zijn er om de positie van de franchisenemer te versterken.

Franchiseovereenkomst

Een franchise is een vorm van samenwerking tussen zelfstandige en onafhankelijke ondernemingen. De franchisenemer runt het bedrijf volgens de franchiseformule van de franchisegever. Hiervoor sluiten de franchisenemer en de franchisegever een overeenkomst af.

In de franchiseovereenkomst moet in ieder geval staan:

 • informatie over de franchisegever
 • informatie over de franchisenemer
 • de franchiseformule met onder meer het merk, model of handelsnaam, branding of corporate design en de kennis en onderzoeksresultaten van de franchisegever
 • het operationele, commerciële en organisatorische concept dat zorgt voor de uniforme identiteit van de franchise

Informatie geven

U moet voordat u een franchiseovereenkomst tekent informatie aan elkaar geven. Dat geldt voor de franchisenemer en de franchisegever. Bijvoorbeeld over uw financiële situatie. Zo kan de franchisenemer goed onderzoek doen hoe gezond de franchiseformule is en wat de risico’s zijn.

De franchisegever moet de franchisenemer deze informatie geven:

 • de franchiseovereenkomst met alle bijlagen, zoals het handboek met de uitleg van de franchiseformule
 • hoe en hoe vaak de franchisegevers en franchisenemers overleggen
 • de contactgegevens van de vertegenwoordiging van de franchisenemers
 • een overzicht en uitleg over de vergoedingen, investeringen en andere financiële bijdragen die de franchisenemer moet betalen (entreefee, marketingkosten)
 • hoe en hoe vaak de franchisenemer de franchisegever kan vragen naar de omzetcijfers om de financiële gezondheid te checken
 • alle informatie over de financiële positie van de franchisegever
 • de financiële informatie over de locatie van de nieuwe franchisenemer of als die er niet is van vergelijkbare franchisevestigingen
 • alle overige informatie waarvan de franchisegever weet of kan weten dat die informatie belangrijk is voor de franchisenemer

Bedenktermijn

Voor de ingangsdatum van de franchiseovereenkomst, geldt een bedenktijd (standstill) van 4 weken. In die tijd kan de franchisegever niet:

 • de conceptovereenkomst veranderen (behalve als dat belangrijk is voor de franchisenemer)
 • de franchiseovereenkomst afsluiten of de overeenkomsten die daarbij horen (behalve geheimhoudingsovereenkomsten)
 • betalingen of investeringen vragen voor de franchiseovereenkomst

Gaat het om een verlening van een bestaande franchiseovereenkomst? Of een overeenkomst met een dochtermaatschappij van de franchisegever? Dan gelden de eerste 2 voorwaarden niet.

Franchiseovereenkomst veranderen

Als de franchisegever de overeenkomst wil veranderen, moet hij de franchisenemers op tijd de veranderingen en de (financiële) gevolgen laten weten.

Als de veranderingen betekenen dat de franchisenemer moet investeren of kosten heeft, dan moet de franchisenemer vooraf toestemming hebben van het merendeel van de franchisenemers in Nederland.

Als de veranderingen zorgen voor omzetverlies, moet de franchisegever eerst de uitdrukkelijke toestemming hebben van alle franchisenemers die Nederland gevestigd zijn.

Zorgplicht franchisegever

De franchisegever moet de franchisenemer hulp geven zoals bijstand en commerciële en technische ondersteuning . Dit is de zorgplicht van de franchisegever. Als de franchisenemer om hulp vraagt, mag de franchisegever dit niet negeren.

Overleg

De franchisegever en de franchisenemer moeten minimaal 1 keer per jaar een overleg hebben. Dit is niet het overleg ovet wijzigingen in de overeenkomst of omstandigheden van een van de partijen.

Stoppen met franchiseovereenkomst

Als u stopt met de franchiseovereenkomst mag een eventueel (schriftelijk) concurrentiebeding niet langer dan 1 jaar gelden. Dit concurrentiebeding geldt alleen voor de regio waarin de franchisenemer actief was.

De franchisegever mag een franchisenemer niet dwingen zijn onderneming tegen ongunstige voorwaarden te verkopen. De voorwaarden voor het stoppen moeten in de franchiseovereenkomst staan. Bijvoorbeeld de hoeveelheid goodwill en hoe u de goodwill berekent.

Overgangsperiode franchisecode

Voor lopende franchiseovereenkomsten onder de oude franchisecode geldt het overgangsrecht. Dit betekent dat u 2 jaar de tijd heeft om verschillende onderdelen van de overeenkomst te veranderen zodat ze voldoen aan de Wet Franchise. Bijvoorbeeld:

 • het instemmingsrecht
 • concurrentiebeding
 • het bepalen van de waarde van het bedrijf bij het beëindigen van het contract

Zie ook

Naar boven