Regels voor franchise

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
2 min lezen
English version

Wilt u zich als zelfstandig ondernemer aansluiten bij een keten met een bepaalde formule of concept? Bijvoorbeeld een restaurantketen of een winkelketen? Dit heet franchise. U moet zich dan houden aan de regels voor de franchisesector. Deze regels zijn er om u te beschermen.

Bedrijfsinformatie uitwisselen

U moet voordat u een franchise-overeenkomst aangaat bedrijfsinformatie inwinnen. Zo kunt u onderzoeken hoe gezond de franchise is. En wat de risico’s zijn.

De franchisegever moet u in ieder geval informatie geven over:

 • de franchise-overeenkomst met alle bijlagen en in ieder geval een uitleg van de franchiseformule
 • hoe en hoe vaak de franchisegevers en franchisenemers overleggen
 • de contactgegevens van de andere franchisenemers
 • een overzicht en uitleg over vergoedingen, investeringen en andere financiële bijdragen die u moet betalen zoals startbijdrage (entree fee) en marketingkosten
 • hoe en hoe vaak u de franchisegever kan vragen naar de omzetcijfers om de financiële gezondheid te controleren
 • alle informatie over de financiële situatie van de franchisegever
 • de financiële informatie over uw nieuwe locatie als nieuwe franchisenemer (als dat er niet is, van andere franchisevestigingen die vergelijkbaar zijn)
 • alle verdere informatie die voor u van belang is

Franchisecontract tekenen

De franchisenemer leidt het bedrijf volgens de franchise franchiseformule en houdt zich aan afspraken met de franchisegever. Hiervoor sluiten de franchisenemer en de franchisegever een franchisecontract af. In het franchisecontract leggen zij afspraken vast. Bijvoorbeeld over de duur van de franchiseovereenkomst, verzekeringen en het bedrijfspand. Ook staat in het contract welke vergoedingen de franchisenemer moet afdragen om te franchisen.

Bedenktijd

Voor de franchise-overeenkomst ingaat, is er een bedenktijd (standstill) van 4 weken. In die 4 weken mag de franchisegever niet:

 • de conceptovereenkomst veranderen (behalve als dat belangrijk is voor u)
 • het franchisecontract afsluiten of de overeenkomsten die daarbij horen (behalve geheimhoudingsovereenkomsten)
 • betalingen of investeringen vragen voor de franchise-overeenkomst

Gaat het om een verlenging van een bestaand franchisecontract? Of een overeenkomst met een dochtermaatschappij van de franchisegever? Dan gelden de eerste 2 voorwaarden niet.

Veranderen van het franchisecontract

Als de franchisegever het franchisecontract wil veranderen, moet deze de franchisenemers op tijd laten weten wat de veranderingen en de (financiële) gevolgen zijn:

 • Als u door de veranderingen moet investeren of kosten heeft, dan moet de franchisegever eerst toestemming krijgen van de meerderheid van de franchisenemers in Nederland.
 • Als de veranderingen zorgen voor omzetverlies, moet de franchisegever eerst toestemming krijgen van alle franchisenemers die in Nederland gevestigd zijn.

Wat de franchisegever verplicht is te doen

De franchisegever moet de franchisenemer hulp geven zoals bijstand en commerciële en technische ondersteuning . Dit is de zorgplicht van de franchisegever. Als de franchisenemer om hulp vraagt, moet de franchisegever hierop reageren.

Overleg tussen franchisegever en franchisenemer

De franchisegever en de franchisenemer moeten minstens 1 keer per jaar overleggen. In dit overleg bespreken ze hoe de samenwerking verloopt.

Stoppen met franchise-overeenkomst

In het franchisecontract moet staan welke voorwaarden er zijn om te stoppen. Bijvoorbeeld:

 • het concurrentiebeding: regels rond concurrentie mogen niet langer gelden dan 1 jaar na het beëindigen van de overeenkomst en alleen in de regio waar u actief was
 • dat het niet gaat om gedwongen verkoop, waarbij franchisegever de franchisenemer verplicht ermee te stoppen

Dit artikel is gerelateerd aan:

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)