Franchisecontract opstellen

Gepubliceerd door:
KVK
KVK
3 min lezen
English version

Een franchisecontract is een overeenkomst tussen franchisegever en -nemer over hoe u met elkaar samenwerkt. U moet zich houden aan de franchisewet. Daarin staat welke informatie minimaal in het contract moet staan. Lees hoe u een franchisecontract opstelt en wat u moet doen voordat u tekent.

In het franchisecontract legt u afspraken vast. Bijvoorbeeld over de duur van de franchiseovereenkomst, verzekeringen en het bedrijfspand. Ook staat in het contract welke vergoedingen u moet afdragen om te franchisen.

Regels uit de franchisewet

Als franchisegever en franchisenemer moet u zich houden aan de regels uit de franchisewet. Hierin staat onder andere wat u afspreekt in een franchisecontract.

Voordat u tekent: bescherm uw belangen

Voordat u een franchisecontract tekent, zijn er een aantal zaken waar u op moet letten:

U moet informatie aan elkaar geven. Bijvoorbeeld over uw financiële situatie, de franchiseformule en investeringen. Zo kan de franchisenemer goed onderzoek doen hoe gezond de franchiseformule is en wat de risico’s zijn.

Daarna geldt voor u beiden een bedenktermijn van 4 weken waarin u onderzoek kunt doen. U mag daarin geen andere afspraken maken of betalingen afdwingen.

Tijdens de looptijd van het franchisecontract moet de franchisegever hulp bieden aan de franchisenemer (zorgplicht). De franchisegever ondersteunt bijvoorbeeld door cursussen te geven, reclame te maken en financiële hulp te bieden.

Als er tijdens de overeenkomst veranderingen plaatsvinden moet de franchisegever de franchisenemer hierover op tijd informeren. Bijvoorbeeld als de franchisegever een webshop wil beginnen of het aanbod wil veranderen. De franchisegever moet vooraf toestemming vragen en alle informatie hierover geven.

Als het contract afloopt, geldt misschien een schriftelijk concurrentiebeding. Dat mag niet langer dan 1 jaar zijn. En alleen voor het gebied waarin de franchisenemer werkzaam was. Controleer dit. Zo heeft de franchisenemer de mogelijkheid om nog iets anders te gaan doen. Ook mag de franchisegever de franchisenemer niet dwingen om zijn onderneming tegen ongunstige voorwaarden te verkopen. In het franchisecontract staat daarom hoe goodwill wordt bepaald en berekend.

Lees meer over de aandachtspunten voordat u een contract afsluit op KVK.nl.

In 3 stappen een franchisecontract opstellen

Voordat de franchisegever alle informatie deelt over de franchiseformule, zal de franchisenemer meestal eerst een geheimhoudingsovereenkomst tekenen. Zo voorkomt de franchisegever dat bedrijfsgevoelige informatie openbaar wordt.

De franchisenemer en de franchisegever sluiten een intentieverklaring af als ze een positief gevoel hebben over de samenwerking. Dit is de eerste afspraak tussen franchisegever en franchisenemer. Hiermee begint de uitvoerende fase. Meestal betaalt de franchisenemer dan (een deel van) de entreefee. De franchisenemer maakt een ondernemingsplan waaraan de franchisegever meestal meewerkt.

Daarna volgt er een vestigingsplaatsonderzoek (vpo). Dit onderzoek geeft u een schatting van de omzet op de locatie waar de franchise zou moeten komen. Een vestigingsplaatsonderzoek is niet verplicht. Maar in de franchisewet staat dat een franchisenemer onderzoek moet doen naar belangrijke informatie voordat hij een franchisecontract afsluit. Dit heet onderzoeksplicht. U spreekt met elkaar af wie het vestigingsplaatsonderzoek uitvoert en betaalt. U kunt er ook voor kiezen om dit samen te doen.

Samenwerking nog niet definitief

Zowel de franchisenemer als de franchisegever kunnen in deze fase nog steeds besluiten om niet met elkaar te gaan samenwerken. Bijvoorbeeld omdat de uitkomsten van het vpo tegenvallen of als de financiering niet lukt. Ook kan het gebeuren dat de franchisegever toch onvoldoende vertrouwen heeft in de franchisenemer.

In de overeenkomst leggen de franchisegever en de franchisenemer hun samenwerkingsafspraken vast. Tegen welke voorwaarden ze samenwerken en welke rechten en verplichtingen beiden hebben.

Wat staat er in een franchisecontract?

In het franchisecontract staan afspraken over:

 • de looptijd van het contract
 • de franchiseformule en het plan
 • de franchisesamenwerking en wat dit betekent voor de franchisegever en franchisenemer
 • het gebruik van de formule- en handelsnaam
 • het gebied van uw samenwerking
 • marketing, huisstijl en verkoopondersteuning
 • de inkoopvoorwaarden en levering van bestellingen
 • zelfstandigheid en vrijwaring franchisenemer
 • vergoedingen en betalingsvoorwaarden
 • de begeleiding, opleidings- en trainingsmogelijkheden
 • de administratie, boekhouding en verzekeringen
 • overleg tussen de franchisegever en franchisenemer, met de franchisevereniging en franchiseraad
 • de overdracht van de onderneming en tegen welke voorwaarden
 • hoe u de franchisesamenwerking kunt stoppen en aan welke voorwaarden u zich moet houden

Op de website van De Nationale Franchisegids staat een voorbeeld van een franchisecontract.