Het franchisecontract

Deze informatie is geplaatst door

KVK

± 2 min lezen

Aandachtspunten voordat u tekent

Waar u op moet letten voordat u een franchisecontract tekent:

 • Een franchisegever is niet verplicht om omzet- en resultaatprognoses aan u ter beschikking te stellen. Dergelijke prognoses zijn voor uw eigen beeldvorming echter van groot belang, dus zorg dat de informatie aan u beschikbaar wordt gesteld. De prognoses dienen gebaseerd te zijn op verifieerbaar markt- en vestigingsplaatsonderzoek, toegespitst op de vestiging waarin u interesse heeft getoond (vraag daar gericht naar door). U als ondernemer heeft namelijk de verplichting om de zaken goed te onderzoeken en te interpreteren voordat u tekent. Vraag ook gericht door als u het gevoel heeft dat de zaken mogelijk té rooskleurig worden voorgesteld en laat de informatie toetsen door een onafhankelijke derde.
 • Lees het franchisecontract altijd kritisch door en stel vragen. Zorg dat u goed zicht heeft op de rechten en plichten die het franchisecontract met zich meebrengt. En vraag onafhankelijk juridisch advies (vooral als u dit zelf lastig kunt doorzien).
 • Mogelijk krijgt u te horen dat de franchiseformule werkt met standaardcontracten en er daarom weinig ruimte is voor onderhandeling. Lees het contract goed door en indien er zaken in staan waar u vraagtekens bij zet, teken het contract dan (nog) niet en ga in gesprek met andere franchiseformules.

Speciale aspecten in het franchisecontract

Aspecten van het franchisecontract waar u extra aandacht aan dient te besteden:

 • Welke diensten biedt de franchisegever? Denk hierbij aan ondersteuning in marketing, bedrijfsvoering en advies over het assortiment. En hoeveel kost dit u?
 • Welke plichten heeft de franchisegever en hoe concreet zijn deze geformuleerd? (denk hierbij aan promotieactiviteiten en het bewaken van de kwaliteit van de formule).
 • Welke rechten en plichten heeft u als franchisenemer, bijvoorbeeld verplichte afname van producten/diensten en prijsstelling (het vaststellen van prijzen is overigens conform de mededingingswet niet toegestaan in franchise. Wel kan de franchisegever adviesprijzen mee geven.).
 • Lees goed wat er in het franchisecontract beschreven staat over uw bedrijfsruimte. Is deze in uw bezit, wees dan alert op de aan/afwezigheid van een concurrentiebeding in uw contract en ga na wat voor gevolgen deze voor u heeft indien het franchisecontract wordt beëindigd.
 • Gebiedsbepaling door middel van een exclusiviteitsbeding en eventuele concurrentiebedingen na afloop van het contract. Ligt dit ondubbelzinnig en duidelijk vast?
 • Maak afspraken over tussentijdse uitstapmogelijkheden. Ga na of er een exit-traject mogelijk is als de resultaten tegen vallen of wanneer u om een andere reden uw onderneming wilt opzeggen? Ga na wat de gevolgen zijn voor uw investeringen en kosten.
 • Sluit een goede rechtsbijstandsverzekering af die ook franchisegeschillen dekt. Als ondernemer heeft u namelijk geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand van de overheid.
 • Controleer of het contract het Nederlandse recht als uitgangspunt hanteert voor gerechtelijke procedures en geschillen.
 • Als een franchisecontract arbitrage noemt als aangewezen manier van geschillenbeslechting kan dat slecht uitpakken voor u als franchisenemer (arbitrage is niet hetzelfde als ‘mediation’). Het is vaak een kostbare procedure. Een voordeel van arbitrage kan zijn dat het geschil sneller kan worden beslecht ten opzichte van een gang naar de rechter.

Partijen zijn - voor een groot deel - vrij om de inhoud van een franchisecontract te bepalen. Ga daarom goed na wat de overeenkomst voor u betekent in de praktijk. Benader een onafhankelijke partij, iemand die uw belangen (financieel en juridisch) vertegenwoordigt, om u hierin te adviseren. Omdat het franchisecontract bepaalt hoe de winsten verdeeld zullen worden is de franchisegever bij deze onderhandeling uw tegenpartij, niet uw partner.

Deze informatie is geplaatst door

KVK