Regels voor stookinstallaties

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Heeft uw bedrijf een stookinstallatieExterne link (bijvoorbeeld een (CV-)ketel, oven, fornuis, kachel, gasmotor of gasturbine) of een afvalverbrandingsinstallatie? Of laat u een stookinstallatie plaatsen? Dan moet u zich houden aan regels voor emissies naar de lucht, inspectie, metingen en onderhoud.

Milieu-eisen en emissie-eisen Activiteitenbesluit

Het Activiteitenbesluit stelt de milieu-eisen voor stook- en afvalverbrandingsinstallaties. Daarnaast stelt het ook eisen aan keuringen, bodembescherming, energieverbruik en lozingen. Middelgrote stookinstallaties moeten ook voldoen aan de emissie-eisen in het ActiviteitenbesluitExterne link.

Voorschriften voor keuring en onderhoud

Laat uw bedrijf een nieuwe stookinstallatie plaatsen? Dan moet een geaccrediteerde meetinstantie of een gecertificeerd installatiebedrijf aantonen dat u de emissie-eisen niet overschrijdt. Een SCIOS gecertificeerdExterne link bedrijf moet de keuring en de controle op het onderhoud uitvoeren. Hoe vaak u uw stookinstallatie moet laten keuren, hangt af van het vermogen.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven