Dit artikel is gerelateerd aan:

Accreditatie aanvragen voor een keuringsinstelling of laboratorium

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Heeft u een certificerende instelling, een inspectie-instelling, of een laboratorium? Voor het keuren van bepaalde producten moet u zijn geaccrediteerdExterne link door de Raad voor Accreditatie (RvA). Dit geldt bijvoorbeeld voor het keuren van speel- en attractietoestellen, persoonlijke beschermingsmiddelen, hijskranen, grondverzetmachines, bouwproducten, (nucleaire) drukapparatuur, lpg-installaties, windturbines, zuiveringssystemen en afvalstoffen van stortplaatsen.

Voorwaarden voor accreditatie

De Raad voor Accreditatie (RvA) erkent uw instelling als u voldoet aan onpartijdigheids- en deskundigheidseisen. Per product kunnen de voorwaarden voor accreditatie verschillen. Het kan zijn dat u minimaal één vestiging in Nederland moet hebben. Ook kan het zijn dat u een arbo-certificaat nodig heeft. Bent u al erkend door een accreditatie-instelling uit een andere EU-lidstaat? Dan is het mogelijk dat accreditatie door de RvA niet meer nodig is.

Certificatieschema's

Producten keurt u aan de hand van certificatieschema'sExterne link. Heeft u vastgesteld dat een product voldoet aan de veiligheids- en milieunormen? Dan geeft u een certificaat van goedkeuring af aan de aanvrager.

Overzicht keuringsinstellingen

Een overzicht van alle keuringsinstellingen (notified bodies) in alle EU-landen vindt u in het Nando Information SystemExterne link.

Digitaal accreditatie aanvragen met de berichtenbox

Met de berichtenbox kunt u de aanvraag voor accreditatie digitaal indienen bij de Raad voor Accreditatie. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven