Accreditatie aanvragen voor keuringen en tests

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Gecontroleerd 17 jun 2022
1 min lezen
English version

Heeft u een organisatie die gaat testen, keuren of certificeren? Dan moet u uw organisatie laten accrediteren door de Raad voor Accreditatie (RvA). Een accreditatie is een bewijs dat uw organisatie deskundig, onpartijdig en onafhankelijk werkt.

Wanneer accreditatie aanvragen?

U heeft een accreditatie nodig als u producten, processen beoordeelt. U geeft na de beoordeling een certificaat of rapport uit (een conformiteitsverklaring). U heeft dan een conformiteitbeoordelende organisatie (cbi). Bijvoorbeeld een:

  • laboratorium
  • Inspectie-instelling
  • certificatie-instelling
  • verificatie-instelling

Voorwaarden voor accreditatie

U krijgt een accreditatie van de RvA als uw organisatie onpartijdig, onafhankelijk en deskundig is. De RvA gebruikt hiervoor internationale normen (ISO of ISO/IEC). De voorwaarden voor accreditatie kunnen voor iedere dienst of product anders zijn. De RvA heeft een lijst waarvoor de RvA accreditatie kan geven (pdf).

Accreditatie aanvragen of uitbreiden

Wilt u een accreditatie aanvragen? Gebruik de quick scan accreditatie aanvraag om te zien of u aan de voorwaarden voldoet. Als u uw huidige accreditatie wilt verlengen, kunt u direct de accreditatie aanvraag tool gebruiken.

Digitaal aanvragen met de Berichtenbox

U kunt een accreditatie ook digitaal aanvragen met de Berichtenbox. De Berichtenbox is een e-mailsysteem waarmee u veilig berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Accreditatie in EU

Alle Europese accreditatie-instanties zijn aangesloten bij de European co-operation for Accreditation (EA). Is uw organisatie al erkend door een accreditatie-instelling uit een andere EU-lidstaat? Dan geldt uw accreditatie ook in Nederland. Andere EU-landen accepteren een accreditatie van de RvA.

In het Nando Information System staat een overzicht van alle keuringsinstellingen (notified bodies) in alle EU-landen.

Toezicht op geaccrediteerde instellingen

De RvA controleert regelmatig of u nog aan alle eisen voldoet en uw accreditatie mag behouden. De Nederlandse Arbeidsinspectie werkt samen met de RvA en houdt toezicht op certificerende en keurende instellingen.

Deze pagina is onderdeel van een kwaliteitsnetwerk van de Europese Unie

Dit artikel is gerelateerd aan: