Dit artikel is gerelateerd aan:

Accreditatie aanvragen voor keuringen en tests

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Heeft u een certificerende instelling, een inspectie-instelling, een verificatie-instellling of een laboratorium? Dan moet de Raad voor Accreditatie (RvA) u accrediteren voordat u mag testen, keuren of certificaten uitgeven. De RvA beoordeelt zo of uw organisatie deskundig, onpartijdig en onafhankelijk is.

U moet zich laten accrediteren voor het keuren van bijvoorbeeld:

  • speel- en attractietoestellen
  • persoonlijke beschermingsmiddelen
  • hijskranen
  • liften
  • drukapparatuur
  • lpg-installaties
  • windturbines
  • zuiveringssystemen
  • afvalstoffen van stortplaatsen

De Inspectie SZW werkt samen met de RvA en houdt toezicht op de certificerende en keurende instellingen.

Voorwaarden voor accreditatie

De Raad voor Accreditatie (RvA) erkent uw instelling als die onpartijdig, onafhankelijk en deskundig is. De RvA gebruikt hiervoor internationale normen (ISO of ISO/IEC). Per product kunnen de voorwaarden voor accreditatie verschillen. de RvA heeft een lijst van de schema's (pdf) waarvoor u accreditatie kunt aanvragen.

Accreditatie aanvragen of uitbreiden

Wilt u een nieuwe accreditatie aanvragen of een bestaande accreditatie uitbreiden? Dan gebruikt u een van de aanvraagformulieren van de RvA. De Raad voor Accreditatie controleert zelf regelmatig of u nog aan alle eisen voldoet en uw accreditatie mag behouden.

Accreditatie in EU

Alle Europese accreditatie-instanties zijn aangesloten bij de European co-operation for Accreditation (EA). Is uw organisatie al erkend door een accreditatie-instelling uit een andere EU-lidstaat? Dan geldt uw accreditatie ook in Nederland. Een accreditatie van de RvA wordt ook in alle andere Europese landen geaccepteerd. Een overzicht van alle keuringsinstellingen (notified bodies) in alle EU-landen vindt u in het Nando Information System.

Digitaal accreditatie aanvragen met de berichtenbox

Met de berichtenbox kunt u de aanvraag voor accreditatie digitaal indienen bij de Raad voor Accreditatie. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven