Dit artikel is gerelateerd aan:

Accreditatie aanvragen voor keuringen en tests

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Laatst gecontroleerd op
± 1 min lezen

Heeft u een certificerende instelling, een inspectie-instelling, een verificatie-instelling of een laboratorium? Dan moet u uw bedrijf laten accrediteren door de Raad voor Accreditatie (RvA). Een accreditatie is een bewijs dat uw bedrijf kwaliteit levert. Deze is nodig als u wilt testen, keuren of certificeren.

Wanneer accreditatie aanvragen?

U moet zich laten accrediteren voor het keuren van bijvoorbeeld:

  • speel- en attractietoestellen
  • persoonlijke beschermingsmiddelen
  • hijskranen
  • liften
  • drukapparatuur
  • lpg-installaties
  • windturbines
  • zuiveringssystemen
  • afvalstoffen van stortplaatsen

Accreditatie aanvragen of uitbreiden

Wilt u een (nieuwe) accreditatie aanvragen of een bestaande accreditatie uitbreiden? Dan gebruikt u een van de aanvraagformulieren van de RvA.

Digitaal aanvragen met de berichtenbox

U kunt een accreditatie ook digitaal aanvragen met de Berichtenbox. De Berichtenbox is een e-mailsysteem waarmee u veilig berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Accreditatie in EU

Alle Europese accreditatie-instanties zijn aangesloten bij de European co-operation for Accreditation (EA). Is uw organisatie al erkend door een accreditatie-instelling uit een andere EU-lidstaat? Dan geldt uw accreditatie ook in Nederland. Een accreditatie van de RvA wordt ook in alle andere Europese landen geaccepteerd. Een overzicht van alle keuringsinstellingen (notified bodies) in alle EU-landen vindt u in het Nando Information System.

Voorwaarden voor accreditatie

De RvA erkent uw instelling als die onpartijdig, onafhankelijk en deskundig is. De RvA gebruikt hiervoor internationale normen (ISO of ISO/IEC). Per product kunnen de voorwaarden voor accreditatie verschillen. De RvA heeft een lijst waarvoor de RvA accreditatie kan geven (pdf).

Voldoet u bedrijf aan de voorwaarden van de RvA? Dan bent u een geaccrediteerde organisatie. U mag dan testen, keuren of certificaten uitgeven.

Toezicht op geaccrediteerde instellingen

De RvA controleert regelmatig of u nog aan alle eisen voldoet en uw accreditatie mag behouden. De Nederlandse Arbeidsinspectie werkt samen met de RvA en houdt toezicht op certificerende en keurende instellingen.

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)