Register voor Octrooigemachtigden

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
< 1 min lezen
English version

Wilt u als octrooigemachtigde werken? U moet in het Register voor Octrooigemachtigden staan.

Wat is een octrooigemachtigde?

Een octrooigemachtigde adviseert over het beschermen uitvindingen en vraagt octrooi (patent) aan voor mensen die een uitvinding hebben gedaan. De titel van octrooigemachtigde is wettelijk beschermd.

Eisen octrooigemachtigde

Om als octrooigemachtigde te mogen werken, moet u het Nederlands examen voor octrooigemachtigden hebben gehaald. De Nederlandse Orde van Octrooigemachtigden controleert of u zich aan de gedragsregels voor octrooigemachtigden houdt.

Inschrijven in Register voor Octrooigemachtigden

Als u het examen heeft gehaald, wordt u ingeschreven in het Register voor Octrooigemachtigden. Deze inschrijving is verplicht. Daarna moet u elk jaar studiepunten halen om uw kennis op peil te houden.

Buitenlandse octrooigemachtigde

Bent u nationaal octrooigemachtigde in een ander EU- of EER-lidstaat? En wilt u voor een bepaalde periode een beperkt aantal octrooiaanvragen doen bij Octrooicentrum Nederland? Dan moet u om toestemming vragen aan de directeur van Octrooicentrum Nederland.

Dit artikel is gerelateerd aan: