Octrooi (patent) aanvragen

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Gecontroleerd 17 jun 2023
2 min lezen
English version

Heeft u een uitvinding gedaan en wilt u niet dat een ander uw uitvinding namaakt of gebruikt? Dan kunt u octrooi (patent) aanvragen.

Wat is een octrooi (patent)?

Als u een octrooi heeft, dan mogen anderen uw uitvinding niet namaken en gebruiken. Een octrooi beschermt uw uitvinding maximaal 20 jaar. U kunt octrooi (patent) aanvragen op technische innovaties:

  • nieuwe en verbeterde (toepassingen van) producten
  • nieuwe en verbeterde productieprocessen

Wanneer krijgt u een octrooi?

Om een geldig octrooi te krijgen, moet uw uitvinding aan deze eisen voldoen:

  • De uitvinding moet nieuw zijn. In de octrooidatabank Espacenet kijkt u of een uitvinding al bestaat (lees de uitleg over hoe u kunt zoeken naar bestaande octrooien). Maak uw uitvinding niet bekend totdat u een octrooiaanvraag heeft gedaan.
  • De uitvinding moet origineel zijn en niet makkelijk door een ander te bedenken.
  • De uitvinding moet technisch zijn en echt werken.

Octrooi aanvragen

Een octrooi beschermt uw uitvinding alleen in die landen waar u octrooi heeft aangevraagd en gekregen. U vraagt per land of per groep landen een octrooi aan.

Octrooi aanvragen voor Nederland

Voor Nederland kunt u octrooi aanvragen bij Octrooicentrum Nederland, onderdeel van RVO.

Octrooi aanvragen voor het buitenland

U kunt voor een land buiten Nederland een octrooi aanvragen bij het octrooibureau van het betreffende land.

Octrooi aanvragen voor meerdere landen in Europa

U kunt het Europees octrooi (European patent) aanvragen voor meerdere Europese landen tegelijk. Dit doet u bij het Europees octrooibureau (EOB) (European Patent Office EPO).

Na uw aanvraag kun u kiezen tussen een Europees octrooi of een unitair octrooi:

  • Een Europees octrooi (bundeloctrooi) geldt voor meerdere landen. U moet zelf het octrooi registreren in de Europese landen waar u wilt dat uw octrooi geldt.
  • Een unitair octrooi (kies na uw aanvraag voor een unitair effect) geeft u in 1 keer bescherming in 17 Europese landen (België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Slovenië en Zweden).

Regelhulp Kostencalculator bescherming Intellectueel Eigendom

Met de Regelhulp Kostencalculator bescherming Intellectueel Eigendom berekent u de kosten van een octrooi, merk of model. Deze regelhulp vertelt u aan de hand van een aantal vragen welke regels voor u gelden.

Octrooigemachtigde

Een octrooigemachtigde kan u adviseren over het beschermen van uw uitvinding. Hij of zij kan een octrooiaanvraag voor u doen. U kunt in het Register voor octrooigemachtigden zoeken naar een octrooigemachtigde.

Centraal octrooigerecht EU

Heeft u een geschil over een Europees octrooi of een unitair octrooi? Bijvoorbeeld over inbreuk op uw octrooi of de geldigheid van een octrooi. U kunt dan naar de Unified Patent Court in de EU (het Eengemaakt Octrooigerecht, in Engels) gaan. In Nederland is een lokale vestiging van het Eengemaakt Octrooigerecht in Den Haag.

Digitaal inschrijven met de berichtenbox

Met de berichtenbox kunt u bij Octrooicentrum Nederland digitaal een verzoek doen tot inschrijving in het Octrooigemachtigdenregister. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze pagina is onderdeel van een kwaliteitsnetwerk van de Europese Unie

Dit artikel is gerelateerd aan: