Octrooi (patent) aanvragen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Heeft u een uitvinding gedaan en wilt u niet dat een ander uw uitvinding namaakt of gebruikt? Dan kunt u octrooi (patent) aanvragenExterne link.

Wat is een octrooi (patent)?

Een octrooi geeft u het alleenrecht op een:

  • nieuwe uitvinding op het gebied van de technologie
  • technisch product of proces

Als u een octrooi heeft dan mogen anderen uw uitvinding niet namaken en gebruiken. Een octrooi beschermt uw uitvinding meestal maximaal 20 jaar.

Wanneer krijgt u een octrooi?

Om een geldig octrooi te krijgen, moet uw uitvinding aan deze eisen voldoen:

  • De uitvinding moet nieuw zijn (controleer de octrooidatabank EspacenetExterne link. Lees hier de uitlegExterne link over hoe u kunt zoeken) en maak uw uitvinding niet bekend totdat u een octrooiaanvraag heeft gedaan.
  • De uitvinding moet origineel zijn en niet makkelijk door een ander te bedenken.
  • De uitvinding moet technisch zijn en echt werken.

Octrooi aanvragen

Een octrooi beschermt uw uitvinding alleen in die landen waar u octrooi heeft aangevraagd en gekregen. U vraagt per land of per groep landen een octrooi aan.

Octrooi aanvragen voor Nederland

Voor Nederland vraagt u octrooi aanExterne link bij Octrooicentrum Nederland, onderdeel van RVO.

Octrooi aanvragen voor het buitenland

U vraagt in het buitenland een octrooi aan bij het octrooibureau van het betreffende landExterne link. Als een land is aangesloten bij het Europees Octrooiverdrag (EOV) kunt u ook centraal een Europees octrooi aanvragen.

Octrooi aanvragen voor Europa

U kunt een Europees octrooi (European patent) aanvragenExterne link voor meerdere Europese landen tegelijk bij het Europees octrooibureau (EOB).

Regelhulp Kostencalculator bescherming Intellectueel Eigendom

Een Regelhulp vertelt u aan de hand van een aantal vragen welke regels voor u gelden. Met de Regelhulp Kostencalculator bescherming Intellectueel EigendomExterne link berekent u snel en makkelijk de kosten van een octrooi, merk of model.

Octrooigemachtigde

Een octrooigemachtigde kan u adviseren over het beschermen van uw uitvinding en mag ook een octrooiaanvraag voor u doen. U kunt in het Register voor octrooigemachtigdenExterne link zoeken naar een octroogemachtigde.

Eisen octrooigemachtigde

De titel van octrooigemachtigde is wettelijk beschermd. Om als octrooigemachtigde te mogen werken, moet u het Nederlands examen voor octrooigemachtigden hebben gehaald. Daarna wordt u ingeschreven in het Register voor OctrooigemachtigdenExterne link. Deze inschrijving is verplicht. Daarna moet u elk jaar studiepunten halenExterne link om uw kennis op peil te houden. De Nederlandse Orde van Octrooigemachtigden controleert of de octrooigemachtigden zich aan de gedragsregelsExterne link houden.

Buitenlandse octrooigemachtigde

Bent u nationaal octrooigemachtigde in een ander EU- of EERExterne link-lidstaat? En wilt u voor een bepaalde periode een beperkt aantal octrooiaanvragen doen bij Octrooicentrum Nederland? Dan moet u om toestemming vragen aan de directeur van Octrooicentrum NederlandExterne link.

Digitaal inschrijven met de berichtenbox

Met de berichtenbox kunt u bij Octrooicentrum Nederland digitaal een verzoek doen tot inschrijving in het Octrooigemachtigdenregister. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven