Registreren als geneeskundig specialist of profielarts

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
< 1 min lezen
English version

Werkt u als geneeskundig specialist of profielarts? Dan moet u zich registreren in het specialistenregister of het profielartsenregister van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS). Pas als u in 1 van de registers staat mag u de beschermde titel gebruiken.

Registreren bij de RGS

Wilt u zich registreren in het specialistenregister of profielartsenregister? Dan moet u:

  • een registratie hebben als arts in het BIG-register, en
  • een opleidingstitel als specialist of profielarts (of een erkenning van beroepskwalificaties) hebben

De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) controleert of u aan de regels voldoet. Inschrijving in het specialistenregister of profielartsenregister kost geld.

Herregistratie specialistenregister

Uw registratie in het profielartsenregister en specialistenregister is 5 jaar geldig. Daarna moet u zich opnieuw registreren (herregistratie). Hiervoor moet u aan de eisen van herregistratie voldoen.

Als uw herregistratie bij de RGS als specialist is gelukt, hoeft u zich niet te herregistreren bij het BIG-register. Het BIG-register neemt uw herregistratie automatisch over.

Registratie buitenlandse specialist of profielarts

Heeft u een buitenlandse opleidingstitel als specialist of profielarts? U moet zich ook inschrijven bij het BIG-register en in het specialistenregister of het profielartsenregister. Er gelden extra eisen voor uw registratie.

Dit artikel is gerelateerd aan: