Inschrijven in het BIG-register

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
3 min lezen
English version

Bent u zorgverlener? Dan moet u zich in sommige gevallen registreren in het BIG-register om uw beroep uit te mogen oefenen.

Wat is een BIG-registratie?

Een BIG-registratie maakt duidelijk wat u als zorgverlener kan en mag. Bijvoorbeeld een bepaalde chirurgische handeling doen of injecties geven.

Als u in het BIG-register staat dan:

Als u bent ingeschreven in het BIG-register, valt u onder het tuchtrecht. Een tuchtcollege oordeelt of u zich houdt aan de regels van uw beroep.

Iedereen kan in het BIG-register naar een zorgverlener zoeken. Werkgevers of patiënten kunnen zo zien of een zorgverlener de juiste kwalificaties heeft.

Wanneer moet u zich registeren in het BIG-register?

Als u een beschermde titel heeft, moet u zich registreren in het BIG-register. In de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) staan de 11 beroepen met een beschermde titel. De Wet BIG beschermt zo de patiënt tegen ondeskundige zorgverleners.

Heeft u een beschermde titel?

De beschermde titels zijn:

 • arts
 • tandarts
 • apotheker
 • gezondheidszorgpsycholoog
 • psychotherapeut
 • fysiotherapeut
 • verloskundige
 • verpleegkundige
 • physician assistant
 • orthopedagoog-generalist
 • klinisch technoloog

Sommige beroepen (experimenteerberoepen) hebben een tijdelijke registratie:

 • geregistreerd-mondhygiënist (tenminste tot en met 30 juni 2025)

Werkt u in een experimenteerberoep? Dan moet u moet ook een BIG-registratie aanvragen. Na de registratie heeft u dezelfde rechten en plichten als de andere beschermde titels.

BIG-registratienummer bekendmaken

U moet duidelijk laten weten dat u in het BIG-register staat. U moet uw patiënten uw BIG-registratienummer geven als zij daar om vragen. En u moet uw BIG-registratienummer laten zien op alle plekken waar u beroepsmatig uw naam en beroep bekend maakt. Bijvoorbeeld:

 • op uw eigen website of de website van uw werkgever
 • onder e-mailberichten die u beroepsmatig verstuurt

In Mijn-BIG-register kunt u uw eigen registratie en BIG-registratienummer vinden. Staan uw naam en beroep nog nergens vermeld? Dan bent u niet verplicht om uw BIG-registratienummer bekend te maken.

Zorgverlener met een buitenlands diploma

Wilt u als zorgverlener met een buitenlands diploma in Nederland werken? Dan kunt u via het BIG-register uw diploma laten erkennen. Gebruik de Advieswijzer BIG-register van het CIBG om te weten hoe u uw diploma kunt laten erkennen.

Een verpleegkundige met een diploma van de BES-eilanden kan zich meteen inschrijven in het BIG-register als het diploma is behaald aan de FM Academy.

Tijdelijk in Nederland werken met EU-diploma

Heeft u een Europees diploma en wilt u tijdelijk of af en toe in Nederland in de zorg werken? En doet u werkzaamheden die alleen een zorgverlener met een BIG-registratie mag doen? Dan moet u een aanvraag Tijdelijke en Incidentele dienstverrichting doen bij het BIG-register. Apothekers, fysiotherapeuten en verpleegkundigen kunnen toestemming aanvragen via de Europese Beroepskaart (EPC).

Pas als u toestemming heeft, mag u beginnen met werken. De toestemming 1 jaar geldig. U moet ook een beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebben.

Let op: als u toestemming krijgt, ontvangt u geen BIG-registratie of BIG-nummer.

Herregistreren in het BIG-register

U moet zich iedere 5 jaar herregistreren in het BIG-register. Zo laat u zien dat u nog steeds voldoet aan de eisen voor uw beroep. U moet hiervoor genoeg werkervaring of speciale scholing hebben. Elk beroep heeft andere eisen voor herregistratie. Bent u te laat met uw herregistratie? Dan wordt u uitgeschreven bij het BIG-register (doorhaling). U mag uw beroep dan niet meer uitoefenen. U mag uw beroepstitel alleen gebruiken als u hier ‘niet praktiserend’ achter zet.

Wilt u uw beroep na doorhaling van uw BIG-registratie toch uitoefenen? Dan moet u opnieuw een BIG-registratie aanvragen.

Maatregel als u zich niet aan de beroepsregels houdt

Als u zich niet aan de regels van uw beroep houdt, dan kan de tuchtrechter u een maatregel opleggen. Bijvoorbeeld als u:

 • niet aan de kwaliteitseisen voldoet
 • uw geheimhoudingsplicht schendt
 • een (ernstige) fout heeft gemaakt

De tuchtrechter kan u verschillende maatregelen opleggen (bijvoorbeeld schorsing of een geldboete). Een deel van de opgelegde maatregelen is openbaar, iedereen kan opzoeken of u zich niet aan de beroepsregels heeft gehouden.

Als u een ernstig misdrijf heeft gepleegd (bijvoorbeeld zedendelict, geweld, moord of doodslag), dan kan de tuchtrechter u een beroepsverbod opleggen. U mag dan helemaal niet meer in de zorg werken.

Hardheidsclausule

Als uw bevoegdheid om uw beroep uit te oefenen door een buitenlandse maatregel gedeeltelijk of geheel wordt beperkt, wordt de maatregel door het BIG-register overgenomen. Uw BIG-registratie wordt dan doorgehaald. Als de buitenlandse maatregel onredelijk is, kunt u bezwaar aantekenen met de hardheidsclausule.

Dit artikel is gerelateerd aan: