Inschrijven in het BIG-register

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Bent u zorgverlener? Dan moet u zich in sommige gevallen registreren in het BIG-registerExternal link (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) om uw beroep uit te mogen oefenen. Deze eis komt bovenop uw diploma- en beroepseisen.

Een BIG-registratie is verplicht voor de beroepen:

 • apotheker
 • arts
 • fysiotherapeut
 • gezondheidszorgpsycholoog
 • psychotherapeut
 • tandarts
 • verpleegkundige
 • verloskundige

Wat is een BIG-registratie?

Een BIG-registratie maakt duidelijk wat u als zorgverlener kan en mag. Bijvoorbeeld een bepaalde chirurgische handeling of injecties geven. Iedereen kan in het BIG-register naar een zorgverlener zoeken. Voor een BIG-registratie geldt:

 • U heeft een diploma van een erkende beroepsopleiding.
 • U mag uw werk zonder beperkingen doen.
 • U heeft geen geestelijke of lichamelijke problemen waardoor u het werk niet kan doen.

BIG-registratie aanvragen

U kunt zich online registreren in het BIG-registerExternal link. U heeft hiervoor onder meer een kopie of uittreksel van uw diploma nodig. Uw BIG-registratie kost € 85. De aanvraag voor duurt maximaal 8 weken.

Zorgverlener met een buitenlands diploma

Wilt u als zorgverlener met een buitenlands diplomaExternal link in Nederland werken? Dan kunt u via het BIG-register uw diploma laten erkennen. Heeft u een diploma behaald op Bonaire, Sint Eustatius of Saba? Dan geldt dat als een buitenlands diploma.

Herregistreren in het BIG-register

U moet zich iedere 5 jaar herregistreren in het BIG-registerExternal link. Zo laat u zien dat u nog steeds voldoet aan de eisen voor uw beroep. U moet hiervoor genoeg werkervaring en scholing hebben. Voor ieder beroep zijn deze eisen andersExternal link.

Verlopen BIG-registratie

U krijgt een bericht wanneer u zich moet herregistreren in het BIG-register. Wanneer u dat niet of te laat doet dan wordt u uitgeschreven uit het BIG-register. U mag uw beroep dan niet meer uitoefenen.

Geschorst of uit uw beroep gezet

Heeft de tuchtrechter u geschorst of uit uw beroep gezet? Dan krijgt u een vermelding in het overzicht van zorgverlenersExternal link aan wie een maatregel of bevel is opgelegd. Dit overzicht staat op de website van het BIG-register.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven