Dit artikel is gerelateerd aan:

Inschrijven in het BIG-register

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Bent u zorgverlener? Dan moet u zich in sommige gevallen registreren in het BIG-register om uw beroep uit te mogen oefenen. Deze eis komt bovenop uw diploma- en beroepseisen.

Heeft u een beschermde titel?

In de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG)Externe link staan 9 beroepen met een beschermde titel. Als u een beschermde titel heeft, moet u zich registreren in het BIG-registerExterne link. Het doel van de Wet BIG is het beschermen van de patiënt tegen ondeskundige zorgverleners.

De 9 beschermde titels zijn:

 • apotheker
 • arts
 • fysiotherapeut
 • gezondheidszorgpsycholoog
 • psychotherapeut
 • tandarts
 • verpleegkundige
 • verloskundige
 • physician assistant

Wat is een BIG-registratie?

Een BIG-registratie maakt duidelijk wat u als zorgverlener kan en mag. Bijvoorbeeld een bepaalde chirurgische handeling of injecties geven. Iedereen kan in het BIG-register naar een zorgverlener zoeken. Voor een BIG-registratie geldt:

 • U heeft een diploma van een erkende beroepsopleiding.
 • U mag uw werk zonder beperkingen doen.
 • U heeft geen geestelijke of lichamelijke problemen waardoor u het werk niet kan doen.

Zorgverlener met een buitenlands diploma

Wilt u als zorgverlener met een buitenlands diplomaExterne link in Nederland werken? Dan kunt u via het BIG-register uw diploma laten erkennen. Heeft u een diploma behaald op Bonaire, Sint Eustatius of Saba? Dan geldt dat als een buitenlands diploma.

Tijdelijk in Nederland werken met EU-diploma

Heeft u een Europees diploma en wilt u tijdelijk of af en toe in Nederland in de zorg werken? En doet u werkzaamheden die alleen een zorgverlener met een BIG-registratie mag doen? Dan moet u een aanvraag Tijdelijke en Incidentele dienstverrichting doenExterne link bij het BIG-register. Een BIG-registratie is niet nodig, maar mag wel. Apothekers, fysiotherapeuten en verpleegkundigen kunnen toestemming aanvragen via de Europese Beroepskaart (EPC)Externe link. Pas als u toestemming heeft, mag u beginnen met werken. De toestemming 1 jaar geldig. U moet ook een beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebben.

Herregistreren in het BIG-register

U moet zich iedere 5 jaar herregistreren in het BIG-registerExterne link. Zo laat u zien dat u nog steeds voldoet aan de eisen voor uw beroep. U moet hiervoor genoeg werkervaring en scholing hebben. Voor ieder beroep zijn deze eisen andersExterne link. Als u zich niet of te laat herregistreert dan wordt u uitgeschreven bij het BIG-register. U mag uw beroep dan niet meer uitoefenen.

Beroepsverbod in de zorg

Houdt u zich niet aan de regels dan kan de tuchtrechter u een maatregel opleggen. U voldoet bijvoorbeeld niet aan de kwaliteitseisen of u heeft een (ernstige) fout gemaakt. U krijgt dan bijvoorbeeld een boete, een waarschuwing of u mag tijdelijk niet meer in de zorg werken. In dat geval komt u in het overzicht van zorgverlenersExterne link aan wie een maatregel of bevel is opgelegd. Als u een ernstig misdrijf heeft gepleegd (zeden, geweld, moord, doodslag), dan kan de tuchtrechter u een beroepsverbod opleggen. Daarmee zegt de rechter dat u helemaal niet meer in de zorg mag werken. Dat kan ook als u zich ernstig heeft misdragen in uw privéleven of als u ander werk deed, maar toch in het BIG-register staat.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven