Dit artikel is gerelateerd aan:

Inschrijven in het BIG-register

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Bent u zorgverlener? Dan moet u zich in sommige gevallen registreren in het BIG-register om uw beroep uit te mogen oefenen. Deze eis komt bovenop uw diploma- en beroepseisen.

Heeft u een beschermde titel?

In de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) staan 10 beroepen met een beschermde titel. Als u een beschermde titel heeft, moet u zich registreren in het BIG-register. Het doel van de Wet BIG is het beschermen van de patiënt tegen ondeskundige zorgverleners.

De beschermde titels zijn:

 • arts
 • tandarts
 • apotheker
 • gezondheidszorgpsycholoog
 • psychotherapeut
 • fysiotherapeut
 • verloskundige
 • verpleegkundige
 • physician assistant
 • orthopedagoog-generalist
Sommige beroepen staan tijdelijk in het BIG-register.

Wat is een BIG-registratie?

Een BIG-registratie maakt duidelijk wat u als zorgverlener kan en mag. Bijvoorbeeld een bepaalde chirurgische handeling of injecties geven. Als u in het BIG-register staat dan:

 • heeft u een diploma van een erkende beroepsopleiding.
 • mag u uw werk zonder beperkingen doen

Zoeken in het BIG-register

Iedereen kan in het BIG-register naar een zorgverlener zoeken. Patiënten of werkgevers kunnen zo ontdekken of een zorgverlener de juiste kwalificaties heeft. In het overzicht van zorgverleners met een maatregel staan de zorgverleners die een maatregel hebben gekregen en daardoor bijvoorbeeld (tijdelijk) niet meer mogen werken in de zorg.

Zorgverlener met een buitenlands diploma

Wilt u als zorgverlener met een buitenlands diploma in Nederland werken? Dan kunt u via het BIG-register uw diploma laten erkennen. Heeft u een diploma behaald op Bonaire, Sint Eustatius of Saba? Dan geldt dat als een buitenlands diploma. Diploma’s van het Fundashon Mariadal ziekenhuis op Bonaire hebben rechtstreeks toegang tot het BIG-register. De opleiding is gelijkwaardig aan de Europees Nederlandse opleiding verpleegkunde op mbo-4 niveau. Verpleegkundige met dit diploma kunnen ook in Nederland werken als verpleegkundige.

Tijdelijk in Nederland werken met EU-diploma

Heeft u een Europees diploma en wilt u tijdelijk of af en toe in Nederland in de zorg werken? En doet u werkzaamheden die alleen een zorgverlener met een BIG-registratie mag doen? Dan moet u een aanvraag Tijdelijke en Incidentele dienstverrichting doen bij het BIG-register. Apothekers, fysiotherapeuten en verpleegkundigen kunnen toestemming aanvragen via de Europese Beroepskaart (EPC). Pas als u toestemming heeft, mag u beginnen met werken. De toestemming 1 jaar geldig. U moet ook een beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebben.

Herregistreren in het BIG-register

U moet zich iedere 5 jaar herregistreren in het BIG-register. Zo laat u zien dat u nog steeds voldoet aan de eisen voor uw beroep. U moet hiervoor genoeg werkervaring of specifieke scholing hebben. Voor ieder beroep zijn deze eisen anders. Als u zich niet of te laat herregistreert dan wordt u uitgeschreven bij het BIG-register. U mag uw beroep dan niet meer uitoefenen.

Beroepsverbod in de zorg

Houdt u zich niet aan de regels dan kan de tuchtrechter u een maatregel opleggen. U voldoet bijvoorbeeld niet aan de kwaliteitseisen of u heeft een (ernstige) fout gemaakt. U krijgt dan bijvoorbeeld een boete, een waarschuwing of u mag tijdelijk niet meer in de zorg werken. In dat geval komt u in het overzicht van zorgverleners aan wie een maatregel of bevel is opgelegd. Als u een ernstig misdrijf heeft gepleegd (zeden, geweld, moord, doodslag), dan kan de tuchtrechter u een beroepsverbod opleggen. Daarmee zegt de rechter dat u helemaal niet meer in de zorg mag werken. Dat kan ook als u zich ernstig heeft misdragen in uw privéleven of als u ander werk deed, maar toch in het BIG-register staat.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven