Rioolheffing

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
< 1 min lezen
English version

Bent u eigenaar of gebruiker van een bedrijfspand met een aansluiting op het riool? Dan moet u rioolheffing betalen.

Meer weten of direct regelen

bij uw gemeente, provincie of waterschap

De gemeente bepaalt of de eigenaar, de gebruiker of beiden de rioolheffing moeten betalen. Met de inkomsten uit de rioolheffing zorgt de gemeente ervoor dat het riool goed onderhouden blijft.

Hoeveel rioolheffing moet u betalen?

Het hangt van uw gemeente af hoeveel rioolheffing u betaalt en hoe de gemeente de rioolheffing berekent. U krijgt ieder jaar een gemeentelijke belastingaanslag. U krijgt deze aanslag meestal in februari. Op de belastingaanslag staat hoeveel rioolheffing u moet betalen en hoe u kunt betalen.

Als u de rioolheffing niet kunt betalen, dan kunt u in de meeste gemeenten een betalingsregeling afspreken of vragen of u de rioolheffing niet hoeft te betalen (kwijtschelding).

Niet eens met de rioolheffing

Bent u het niet eens met de rioolheffing die u moet betalen? U kunt bezwaar maken tegen de gemeentelijke belasting bij de gemeente. Op de belastingaanslag staat hoe u bezwaar kunt maken.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)