Waterschapsbelasting

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Laatst gecontroleerd op
< 1 min lezen

Bent u eigenaar of gebruiker van een pand, grond of natuurterrein? Dan moet u waterschapsbelasting betalen aan uw waterschap (hoogheemraadschap).

Meer weten of direct regelen

bij uw gemeente, provincie of waterschap
Zoeken

Het waterschap betaalt met de waterschapsbelasting bijvoorbeeld de aanleg en het onderhoud van dijken, kades, sloten en plassen. En het waterschap zorgt dat de waterstand en de waterkwaliteit goed blijft.

De waterschapsbelasting bestaat uit:

  • een zuiveringsheffing
  • een verontreinigingsheffing
  • een watersysteemheffing

Zuiveringsheffing

U moet zuiveringsheffing betalen als uw bedrijf een aansluiting op het riool heeft.

Verontreinigingsheffing

U moet verontreinigingsheffing betalen als uw bedrijf afvalwater loost op het oppervlaktewater.

Watersysteemheffing

U betaalt watersysteemheffing als u:

  • een bedrijfspand heeft en of gebruikt
  • eigenaar of gebruiker bent van grond of natuurterrein

Waterschapsbelasting betalen

U krijgt ieder jaar een voorlopige belastingaanslag met daarop hoeveel waterschapsbelasting u moet betalen.

Hoeveel zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing u moet betalen heeft te maken met hoeveel water u gebruikt. Uw waterschap bepaalt ieder jaar de prijs van een vervuilingseenheid.

Hoeveel watersysteemheffing u moet betalen heeft te maken met de WOZ-waarde van uw bedrijfspand en het aantal hectaren van uw grond.

Waterschapsbelasting niet betalen

Kunt u de waterschapsbelasting niet betalen? Dan kunt vragen of u (gedeeltelijke) kwijtschelding kunt krijgen. U hoeft dan maar een deel of geen belastingen te betalen. Bekijk hoe u kwijtschelding kunt aanvragen bij uw waterschap (hoogheemraadschap).

Bezwaar maken tegen waterschapsbelasting

Bent u het niet eens met uw belastingaanslag? U kunt binnen 6 weken bezwaar maken bij uw waterschap (hoogheemraadschap). Bekijk bij uw waterschap hoe u bezwaar indient.

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Over onsContactDisclaimerCookies & PrivacyToegankelijkheidAPIBusiness.gov.nl (English)Ondernemersplein is een initiatief van:KVKRijksdienst voor Ondernemend NederlandRDWBelastingdienstCentraal Bureau voor de StatistiekUWVLogo SDG YourEuropeToegankelijkheidsniveau: W3C WAI-AA WCAG 2.1