Waterschapsbelasting

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Gecontroleerd 18 jan 2023
< 1 min lezen
English version

Bent u eigenaar of gebruiker van een gebouw, grond of natuurterrein? Dan moet u waterschapsbelasting betalen aan het waterschap (hoogheemraadschap).

Meer weten of direct regelen

bij uw gemeente, provincie of waterschap

Het waterschap gebruikt de waterschapsbelasting bijvoorbeeld de aanleg en het onderhoud van dijken, kades, sloten en plassen. En het waterschap zorgt dat de waterstand en de waterkwaliteit goed blijft. De aanslag voor waterschapsbelasting bestaat uit verschillende heffingen:

  • zuiveringsheffing
  • verontreinigingsheffing
  • watersysteemheffing
  • wegenheffing

Ieder jaar stelt het waterschap voor het eigen gebied vast hoe hoog de belasting is. Welke heffing u moet betalen, heeft te maken met uw persoonlijke situatie en de plaats waar uw bedrijf is gevestigd.

Zuiveringsheffing

U betaalt zuiveringsheffing als uw bedrijf een aansluiting op het riool heeft.

Verontreinigingsheffing

U betaalt verontreinigingsheffing als uw bedrijf afvalwater loost op het oppervlaktewater.

Watersysteemheffing

U betaalt watersysteemheffing als u een pand heeft of gebruikt en als u eigenaar of gebruiker bent van grond:

  • de gebruiker van een woning (huurder of eigenaar) betaalt watersysteemheffing ingezetenen
  • de eigenaar van een woning of een ander gebouw betaalt watersysteemheffing gebouwd
  • de eigenaar van onbebouwde grond of een natuurterrein betaalt watersysteemheffing ongebouwd

Wegenheffing

In sommige gebieden moet u wegenheffing betalen aan het waterschap. Het waterschap betaalt daarmee het onderhoud van wegen en fietspaden buiten de bebouwde kom (behalve de provinciale wegen en de rijkswegen).

Waterschapsbelasting betalen

U krijgt ieder jaar een belastingaanslag met daarop hoeveel waterschapsbelasting u moet betalen.

Deze pagina is onderdeel van een kwaliteitsnetwerk van de Europese Unie