Waterschapsbelasting

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Bent u eigenaar van grond, gebouwen of natuurterrein of gebruikt u een bedrijfsruimte? Dan moet u waterschapsbelasting betalen aan uw waterschap.

Lees meer over waterschapsbelasting bij uw waterschap

Zoeken

  Bent u eigenaar van grond, gebouwen of natuurterrein of gebruikt u een bedrijfsruimte? Dan moet u waterschapsbelasting betalen aan uw waterschap.

  De waterschapsbelasting kan uit 3 delen bestaan:

  • een zuiveringsheffing
  • een verontreinigingsheffing
  • een watersysteemheffing.

  Wanneer betaalt u zuiveringsheffing?

  U betaalt zuiveringsheffing als u gebruiker bent van een bedrijfsruimte en afvalwater loost op het riool. Het tarief en de mate van vervuiling bepalen de hoogte van de aanslag. Wilt u weten hoeveel u betaalt? Neem dan contact op met uw waterschap.

  Wanneer betaalt u verontreinigingsheffing?

  U betaalt verontreinigingsheffing als u gebruiker bent van een bedrijfsruimte en afvalwater loost op het oppervlaktewater. Het tarief en de mate van vervuiling bepalen de hoogte van de aanslag. Wilt u weten hoeveel u betaalt? Neem dan contact op met uw waterschap.

  T-correctie vervuilingswaarde afvalwater

  Doet u grote of relatief vuile lozingen? Dan moet u de vervuilingswaarde (laten) meten door het nemen en analyseren van monsters. Het kan zijn dat de vervuilingswaarde groter wordt door de aanwezigheid van biologisch niet-afbreekbare stoffen. Dan kunt u bij uw waterschap een correctie op de uitkomst aanvragen. Door deze T-correctie vallen de vervuilingswaarde en de uiteindelijke heffing lager uit.

  Wanneer betaalt u watersysteemheffing?

  U betaalt watersysteemheffing als u eigenaar bent van grond, gebouwen of natuurterrein. De watersysteemheffing bestaat uit een aanslag gebouwd, aanslag ongebouwd en eventueel een aanslag voor natuur. De WOZ-waarde bepaalt de hoogte van de aanslag gebouwd. De aanslag ongebouwd en de aanslag natuur zijn gebaseerd op het aantal hectaren van uw land.

  Wanneer betaalt u precariobelasting?

  Als u grond van het waterschap wilt gebruiken, kan het zijn dat u daarvoor precariobelasting (precario) moet betalen.

  Deze informatie is geplaatst door

  Antwoord voor bedrijven