Dit artikel is gerelateerd aan:

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Kunt u de gemeentelijke belasting niet betalen? Dan kunt in aanmerking komen voor gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van belastingen van uw gemeente of waterschap.

Direct regelen of meer weten?

Bij uw gemeente, provincie of waterschap
Zoeken

  Kunt u de gemeentelijke belasting niet betalen? Dan kunt in aanmerking komen voor gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van belastingen van uw gemeente of waterschap. De gemeente beoordeelt of u in aanmerking komt aan de hand van uw inkomen, vermogen en uitgaven. Het gaat alleen om belastingen die geen relatie hebben met uw onderneming of het beroep dat u uitoefent.

  Gemeentelijke belastingen:

  Waterschapsbelasting:

  • watersysteemheffing
  • verontreinigingsheffing
  • zuiveringsheffing.

  U krijgt eerst uitstel van betaling, omdat uw inkomen achteraf vastgesteld wordt.

  Coronacrisis: tijdelijk uitstel van betaling waterschapsbelasting

  Kunt u uw waterschapsbelastingen niet op tijd betalen door de coronacrisis? Dan kunt u bij de meeste waterschappen in Nederland uitstel van betaling aanvragen. U krijgt in de meeste gevallen uitstel voor bepaalde tijd, meestal voor 3 tot 6 maanden. Controleer bij het waterschap in uw regio of u uitstel kunt krijgen. En hoeveel uitstel u krijgt. Ook kunt u makkelijker een betalingsregeling afspreken. U betaalt uw aanslag voor waterschapsbelasting wel. Maar u betaalt in delen en verspreid over een langere periode.

  Wanneer komt u in aanmerking?

  • U bent een kleine zelfstandige ondernemer.
  • U heeft een inkomen op of onder bijstandsniveau.
  • U heeft onvoldoende eigen vermogen.

  Hoe kunt u aanvragen?

  U vraagt kwijtschelding aan bij uw gemeente of waterschap.

  Let op: Gemeenten en waterschappen zijn niet wettelijk verplicht kwijtschelding te verlenen. Informeer bij uw gemeente of waterschap of kwijtschelding een mogelijkheid is.

  Deze informatie is geplaatst door

  Antwoord voor bedrijven