Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Kunt u de gemeentelijke belasting niet betalen? Dan kunt in aanmerking komen voor gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van belastingen van uw gemeente of waterschap. De gemeente beoordeelt of u in aanmerking komt aan de hand van uw inkomen, vermogen en uitgaven. Het gaat alleen om belastingen die geen relatie hebben met uw onderneming of het beroep dat u uitoefent.

Gemeentelijke belastingen:

Waterschapsbelasting:

  • watersysteemheffing
  • verontreinigingsheffing
  • zuiveringsheffing.

U krijgt eerst uitstel van betaling, omdat uw inkomen achteraf vastgesteld wordt.

Wanneer komt u in aanmerking?

  • U bent een kleine zelfstandige ondernemer.
  • U heeft een inkomen op of onder bijstandsniveau.
  • U heeft onvoldoende eigen vermogen.

Hoe kunt u aanvragen?

U vraagt kwijtschelding aan bij uw gemeente of waterschap.

Let op: Gemeenten en waterschappen zijn niet wettelijk verplicht kwijtschelding te verlenen. Informeer bij uw gemeente of waterschap of kwijtschelding een mogelijkheid is.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven