Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Direct regelen of meer weten?

Bij uw gemeente, provincie of waterschap
Zoeken

  Kunt u de gemeentelijke belasting niet betalen? Dan kunt in aanmerking komen voor gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van belastingen van uw gemeente of waterschap. De gemeente beoordeelt of u in aanmerking komt aan de hand van uw inkomen, vermogen en uitgaven. Het gaat alleen om belastingen die geen relatie hebben met uw onderneming of het beroep dat u uitoefent.

  Gemeentelijke belastingen:

  Waterschapsbelasting:

  • watersysteemheffing
  • verontreinigingsheffing
  • zuiveringsheffing.

  U krijgt eerst uitstel van betaling, omdat uw inkomen achteraf vastgesteld wordt.

  Wanneer komt u in aanmerking?

  • U bent een kleine zelfstandige ondernemer.
  • U heeft een inkomen op of onder bijstandsniveau.
  • U heeft onvoldoende eigen vermogen.

  Hoe kunt u aanvragen?

  U vraagt kwijtschelding aan bij uw gemeente of waterschap.

  Let op: Gemeenten en waterschappen zijn niet wettelijk verplicht kwijtschelding te verlenen. Informeer bij uw gemeente of waterschap of kwijtschelding een mogelijkheid is.

  Deze informatie is geplaatst door

  Antwoord voor bedrijven