Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) opstellen voor uw bedrijf

Gepubliceerd door:
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
4 min lezen
English version

Uw werknemers moeten veilig en gezond kunnen werken. U bent daarom verplicht te (laten) onderzoeken welke risico’s er zijn op de werkvloer. Dit onderzoek heet een RI&E. Lees hoe u een RI&E en plan van aanpak opstelt.

Wat is een RI&E?

Als u werknemers heeft, moet u een RI&E (risico-inventarisatie & -evaluatie) hebben. Dit is een verplichte opsomming van de risico's op het gebied van gezondheid en veiligheid voor uw werknemers. U zet op een rij wat de gevaren en risico’s zijn op de werkvloer. En maakt een plan van aanpak (pva). Door de risico’s op een rij te zetten krijgt u snel inzicht in de situatie. En kunt u zien waar maatregelen nodig zijn om de risico’s aan te pakken.

Bekende risico's zijn werken met gevaarlijke stoffen of het tillen van zware spullen. U kunt ook te maken krijgen met risico's die u niet kunt zien. Zoals stress of discriminatie.

Heeft u geen RI&E? Dan kan de Nederlandse Arbeidsinspectie u een boete geven.

Een RI&E opstellen

U kunt zelf een RI&E maken of een RI&E laten maken door een arbodeskundige. U kunt ook gebruikmaken van een RI&E-hulpmiddel van het Steunpunt RI&E. Zoals een branche-instrument. U moet een RI&E samen met, of door, een preventiemedewerker in uw bedrijf laten maken. Deze werknemer houdt zich dagelijks bezig met de gezondheid en veiligheid binnen uw bedrijf.

Benoem de risico’s in uw bedrijf

U onderzoekt of er risico’s zijn in uw bedrijf. Denk aan lichamelijke risico’s. Zoals tillen, trillingen die kunnen zorgen voor schade aan de oren en veel beeldschermwerk. Denk ook aan risico’s op werkstress door onregelmatige werktijden. Of veiligheidsrisico’s, bijvoorbeeld als er warmte of straling vrijkomt bij de werkzaamheden.

Bepaal welke risico’s het grootst zijn

Kent u de risico’s? Dan kunt u ze beoordelen. Denk na over hoeveel werknemers gevaar lopen. Wat de gevolgen kunnen zijn. En hoe vaak het risico voorkomt. U maakt een lijst van de risico’s, vergelijkt ze en zet ze in de goede volgorde. De belangrijkste risico’s zet u bovenaan. Dit is de basis voor het plan van aanpak (pva).

Stel een plan van aanpak (pva) op

Een plan van aanpak (pva) is een verplicht onderdeel van de RI&E. In het plan van aanpak staat wat u gaat doen om uw personeel veilig en gezond te laten werken. Maak een plan van aanpak waarin u noemt welke maatregelen u gaat nemen om de risico’s te beheersen. Wie doet wat, en wanneer? Vind hier meer informatie over het plan van aanpak.

Toetsen van uw RI&E

U moet in de meeste gevallen uw RI&E (plus plan van aanpak) laten toetsen door een goedgekeurde arbodienst of arbodeskundige. Zo weet u of u de juiste maatregelen heeft genomen. En of uw medewerkers goed beschermd zijn tegen de risico’s. Of u moet toetsen hangt af van de grootte van uw onderneming. Bekijk of u de RI&E en het plan van aanpak moet laten toetsen. De kosten voor het toetsen van een RI&E liggen niet vast. Vraag daarom een offerte aan bij de arbodienst.

Bespreek de RI&E binnen uw bedrijf

Het is goed om de RI&E samen met uw werknemers te maken. Wat zijn de risico’s die uw werknemers zien? Welke maatregelen vinden zij het belangrijkst? Zo worden uw werknemers betrokken bij de ontwikkeling van bedrijfsveiligheid.

Via de ondernemingsraad (OR) of de Personeelsvertegenwoordiging (PVT) kunnen uw werknemers ook hun mening geven over het vaststellen van de RI&E en het plan van aanpak. Op die manier werken ze mee aan verbeteringen of aanvullingen. Zorg dat uw medewerkers weten dat de RI&E er is.

Pas de RI&E regelmatig aan

U moet uw RI&E regelmatig beoordelen en aanpassen als dat nodig is. Verandert u werkprocessen of werkplekken? Dan heeft dit soms invloed op de RI&E en het plan van aanpak (pva). Ook kunnen de werkomstandigheden veranderen. En soms zijn er nieuwe inzichten. Bijvoorbeeld over de effecten op de gezondheid van een bepaalde chemische stof. Of het werken met een nieuwe machine, een nieuwe grondstof of de verhuizing naar een nieuw bedrijfspand.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid