Preventiemedewerker aanwijzen

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Gecontroleerd 25 okt 2021
< 1 min lezen
English version

Bent u ondernemer en heeft u personeel in dienst? Dan moet u minimaal 1 preventiemedewerker aanwijzen. Een preventiemedewerker houdt zich dagelijks bezig met de gezondheid en veiligheid binnen een bedrijf.

De ondernemingsraad (OR) of de personeelsvertegenwoordiging (PVT) moet het eens zijn met de keuze en benoeming van de preventiemedewerker.

Taken preventiemedewerker

Een preventiemedewerker heeft 3 wettelijke taken:

Een preventiemedewerker moet deskundig en ervaren zijn om deze taken uit te voeren. En u moet de preventiewerker genoeg tijd geven om zijn taken uit te voeren. Is er niemand in uw bedrijf die dit kan? Dan mag u een externe Arbo deskundige inschakelen.

Hoeveel preventiemedewerkers zijn verplicht?

Volgens de Arbeidsomstandighedenwet moet er minstens 1 preventiemedewerker zijn in elke organisatie. Heeft u 25 of minder werknemers? Dan mag u als directeur zelf de preventiemedewerker zijn.

Het precieze aantal preventiemedewerkers per bedrijfsgrootte, staat niet in de wet. Hoeveel preventiemedewerkers u voor hoeveel uur nodig heeft, hangt onder meer af van de risico’s op het werk. U moet dat berekenen en beschrijven in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Een Arbodienst of Arbo deskundige kan u hierover adviseren.

Deze pagina is onderdeel van een kwaliteitsnetwerk van de Europese Unie

Dit artikel is gerelateerd aan:

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)