Arbowet bij thuiswerken

Gepubliceerd door:
KVK
KVK
2 min lezen
English version

U moet ervoor zorgen dat uw werknemers gezond en veilig kunnen werken. Ook wanneer zij (deels) thuiswerken. In de Arbeidsomstandighedenwet staan regels voor werknemers die vanuit huis werken.

Zorg voor een goede thuiswerkplek

Als werkgever heeft u zorgplicht. Dit betekent dat u moet zorgen voor een goede en veilige thuiswerkplek voor uw werknemers. U moet hiervoor uw best doen zolang dat past binnen uw mogelijkheden. U kunt bijvoorbeeld hulpmiddelen voor de werkplek betalen of uitlenen. Zoals een goede bureaustoel of extra beeldscherm(en).

Overleg met uw werknemers wat zij nodig hebben om (lichamelijke) klachten te voorkomen.

Ergonomisch verantwoord thuiswerken

De thuiswerkplek van uw werknemers moet ergonomisch verantwoord zijn. Dit betekent dat hulpmiddelen zo zijn ontworpen dat uw werknemers op een veilige en gezonde manier kunnen werken. En dat er hierbij rekening is gehouden met de eigenschappen van de mens. Denk bijvoorbeeld aan een ergonomische muis, een goede bureaustoel of een speciaal toetsenbord.

Geef voorlichting over de risico’s

U moet uw werknemers die thuiswerken voorlichting geven over hoe ze veilig en gezond hun werk kunnen doen. Bijvoorbeeld over hoe een goede thuiswerkplek eruitziet. Of over een goede houding tijdens het werken. U moet uw werknemers ook informatie geven over de risico’s die ze lopen bij het thuiswerken. Zoals de kans op spier- en gewrichtsklachten (RSI) of werkstress. Denk ook aan de regels voor beeldschermwerk.

Uw werknemer is zelf ook verantwoordelijk voor een gezonde en veilige thuiswerkomgeving. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van de middelen die u aanbiedt.

Neem thuiswerken mee in uw RI&E

De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is de basis voor uw verplichte arbobeleid. Hierin omschrijft u met welke gezondheids- en veiligheidsrisico’s uw werknemers te maken kunnen krijgen. Een onderdeel van de RI&E is een plan van aanpak (PVA). Hierin beschrijft u welke maatregelen u neemt zodat uw werknemers veilig en gezond kunnen werken.

Houd in uw RI&E ook rekening met thuiswerken. Dit kan andere risico’s met zich meebrengen dan wanneer uw werknemers op kantoor werken. Zoals de belasting die werknemers kunnen ervaren door het combineren van werk en andere verplichtingen thuis. Denk daarom ook aan het opstellen van beleid tegen psychosociale arbeidsbelasting.

Controle van de RI&E

Als u geen (volledige) RI&E en PVA heeft, kunt u een boete krijgen van de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA). Wilt u controleren of uw arbobeleid op orde is? Gebruik dan de zelfinspectietool Gezond en veilig werken van de NLA.