Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) opstellen voor uw bedrijf

Gepubliceerd door:
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
3 min lezen
English version

Uw werknemers moeten veilig en gezond hun werk kunnen doen. U bent daarom verplicht te (laten) onderzoeken welke risico’s er zijn op de werkvloer. Dit onderzoek heet een RI&E. Lees hoe u een RI&E en plan van aanpak opstelt.

Wat is een RI&E?

Als u werkgever bent, moet u een RI&E (risico-inventarisatie & -evaluatie) hebben. Dit is een verplichte opsomming van de risico's op het gebied van gezondheid en veiligheid voor uw personeel. U zet op een rij wat de gevaren en risico’s zijn op de werkvloer en maakt een plan van aanpak (pva). Door de risico’s op een rij te zetten krijgt u snel inzicht in de situatie. En kunt u zien waar maatregelen nodig zijn om de risico’s aan te pakken.

Bekende risico's zijn werken met gevaarlijke stoffen of het tillen van zware spullen. U kunt ook te maken krijgen met risico's die u niet kunt zien. Zoals stress of discriminatie.

Heeft u geen RI&E? Dan kan de Nederlandse Arbeidsinspectie u een boete geven.

Een RI&E opstellen

U kunt zelf een RI&E maken of een RI&E laten opstellen door een arbodeskundige. U kunt ook gebruikmaken van een RI&E-hulpmiddel (RI&E-instrument van het Steunpunt RI&E). Zoals een branche-instrument. U moet een RI&E samen met of door een preventiemedewerker laten maken. Deze houdt zich dagelijkse bezig met de gezondheid en veiligheid binnen uw bedrijf.

Benoem de risico’s in uw bedrijf

U onderzoekt of er risico’s zijn in uw bedrijf. Denk aan lichamelijke risico’s, zoals tillen, trillingen die gehoorschade kunnen veroorzaken en veel beeldschermwerk. En risico’s op werkstress door onregelmatige werktijden. Of veiligheidsrisico’s, bijvoorbeeld als er warmte of straling vrijkomt bij de werkzaamheden.

Bepaal welke risico’s het grootst zijn

Als u de risico’s kent dan kunt u ze beoordelen. Denk na over hoeveel werknemers gevaar lopen. Wat de gevolgen kunnen zijn. En hoe vaak het risico voorkomt. U maakt een lijst van de risico’s, vergelijkt ze en zet ze in de goede volgorde. De belangrijkste risico’s zet u bovenaan. Dit is de basis voor het plan van aanpak (pva).

Stel een plan van aanpak (pva) op

Een plan van aanpak (pva) is een verplicht onderdeel van de RI&E. In het plan van aanpak staat wat u gaat doen om uw personeel veilig en gezond te laten werken. Maak een plan van aanpak waarin u noemt welke maatregelen u gaat nemen om de risico’s te beheersen. Wie doet wat, en wanneer?

Toetsen van uw RI&E

U moet in de meeste gevallen uw RI&E (inclusief plan van aanpak) laten toetsen door een goedgekeurde arbodienst of arbodeskundige. Zo weet u of u de juiste maatregelen heeft genomen. En of uw medewerkers goed beschermd zijn tegen de risico’s. Of u moet toetsen hangt af van de grootte van uw onderneming. Bekijk of u de RI&E en het plan van aanpak moet laten toetsen. De kosten voor het toetsen van een RI&E liggen niet vast. Vraag daarom een offerte aan bij de arbodienst.

Bespreek de RI&E binnen uw bedrijf

Het is goed om uw werknemers te betrekken bij het opstellen van de RI&E. Wat zijn de risico’s die zij zien? Welke maatregelen vinden zij het belangrijkst? Zo worden uw werknemers betrokken bij de ontwikkeling van bedrijfsveiligheid.

Via de ondernemingsraad (OR) of de Personeelsvertegenwoordiging (PVT) hebben uw werknemers ook inspraak in het vaststellen van de RI&E en het plan van aanpak. Op die manier leveren ze een bijdrage aan eventuele verbeteringen of aanvullingen. Zorg ervoor dat uw medewerkers weten dat de RI&E er is.

Pas de RI&E regelmatig aan

U moet uw RI&E regelmatig beoordelen en aanpassen als dat nodig is. Verandert u werkprocessen of werkplekken? Dan heeft dit soms invloed op de RI&E en het plan van aanpak (pva). Ook kunnen de werkomstandigheden veranderen. En soms zijn er nieuwe inzichten. Bijvoorbeeld over gezondheidseffecten van een bepaalde chemische stof. Of het werken met een nieuwe machine, een nieuwe grondstof of de verhuizing naar een nieuw bedrijfspand.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid