Subsidies Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB)

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
< 1 min lezen
English version
Let op: tijdelijk gesloten

Bent u landbouwer en gaat u verduurzamen? Dan kunt u subsidies uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) aanvragen. Het doel van het GLB is om landbouw in Europa duurzamer te maken. En om de landbouwsector klaar te maken voor de gevolgen van klimaatverandering.

De subsidies (directe betalingen) uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid 2024 zijn bijvoorbeeld voor:

Het Gemeenschappelijk landbouwbeleid 2024 is in grote lijnen hetzelfde als in 2023. Voor een overzicht van de belangrijkste veranderingen en aanvullingen kijkt u bij RVO.

Wanneer komt u in aanmerking voor subsidies GLB?

Wilt u subsidie uit het GLB krijgen, dan moet u voldoen aan deze algemene voorwaarden:

  • U moet op 15 mei 2024 actieve landbouwer zijn. Uw bedrijf staat met een landbouwactiviteit geregistreerd in het Handelsregister van KVK.
  • U houdt zich aan de conditionaliteiten van de GLB. U helpt u mee aan het verbeteren van klimaat, bodem, water, biodiversiteit en landschap, gezondheid en dierenwelzijn.

Voor iedere subsidie gelden ook specifieke voorwaarden waar u aan moet voldoen.

Hoe kunt u GLB-subsidies aanvragen?

Om GLB-subsidies te kunnen aanvragen moest u zich aanmelden voor de GLB-subsidie 2024. Dit kon van 1 maart tot en met 15 mei 2024. Van 15 oktober tot en met 2 december 2024 kunt u de definitieve aanvraag doen.

Dit artikel is gerelateerd aan:

Heeft u nog vragen?