Dit artikel is gerelateerd aan:

Subsidies Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB)

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

± 1 min lezen

Bent u landbouwer? U kunt uw inkomen aanvullen via subsidies uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Deze subsidies heten ‘directe betalingen’.

Tijdelijk: voorschot basis- en vergroeningsbetaling 2021

U krijgt een extra mogelijkheid om het voorschot op subsidies uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) aan te vragen. Deze maatregel is vanwege het hoogwater in Zuid-Nederland, maar geldt voor alle agrariërs in Nederland. Het maakt dus niet uit of u getroffen bent door de overstromingen.

Voorwaarden

  • U heeft uitbetaling van basis- en vergroeningsbetaling aangevraagd in de Gecombineerde opgave.
  • U heeft betalingsrechten en subsidiabele landbouwgrond.
  • U heeft recht op een voorschotbedrag van minimaal € 400.
  • U heeft in het huidige belastingjaar en de afgelopen 2 belastingjaren niet meer dan € 20.000 aan de-minimissteun ontvangen. Heeft uw bedrijf het maximale bedrag van € 20.000 al bereikt? Of gaat u met het voorschot over dit bedrag heen? Dan heeft u geen recht op het voorschot.

Aanvragen

U kunt het voorschot basis- en vergroeningsbetaling aanvragen van 4 augustus 2021 tot en met 24 augustus 2021. In september 2021 krijgt u dan het voorschot uitbetaald.

Voor welke subsidies komt u mogelijk in aanmerking?

De volgende subsidies vallen onder de directe betalingen van het GLB:

Voorwaarden en aanvragen subsidies

Per subsidie gelden andere voorwaarden en andere aanvraagtermijnen. U leest hierover op de subsidiepagina’s, die u hierboven kunt aanklikken.

Vanaf 2023 nieuwe GLB

In 2023 komt er een nieuw GLB. Hiermee worden toekomstbestendige boeren sterker beloond. Tot die tijd (in 2021 en 2022) geldt de huidige GLB.

Heeft u nog vragen?

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)