Uitkeringen rampbestrijder bij ziekte en invaliditeit

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Gecontroleerd 10 jan 2024
1 min lezen
English version

Heeft u rampbestrijders in dienst (of vrijwillig)? In een aantal situaties hebben uw werknemers recht op een uitkering. Een rampbestrijder werkt bijvoorbeeld (vrijwillig) bij de brandweer, ambulancedienst of andere hulpverlening. De partner of kinderen van een vermiste of overleden werknemer kunnen ook een uitkering krijgen.

Uitkering bij ziekte of invaliditeit

Een rampbestrijder kan bij ziekte of invaliditeit deze uitkeringen aanvragen:

  • een ziekengelduitkering rampbestrijder bij ziekte of invaliditeit (gebrek) door het werk
  • een invaliditeitsuitkering rampbestrijder als de ziekengelduitkering rampbestrijder stopt

De belangrijkste voorwaarden voor de ziekengelduitkering en de invaliditeitsuitkering zijn:

  • Uw werknemer is tijdens het werk als rampbestrijder ziek of invalide geworden.
  • Uw werknemer is binnen 6 maanden na het stoppen met het werk als rampbestrijder ziek of invalide geworden.
  • De oorzaak van de ziekte of invaliditeit, is het werk als rampbestrijder.

Ziekengelduitkering of invaliditeitsuitkering aanvragen

Uw medewerker kan zelf de ziekengelduitkering of invaliditeitsuitkering rampbestrijder aanvragen bij het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). Dat moet binnen 1 jaar na het begin van de ziekte of invaliditeit.

Uitkering bij overlijden of vermissing

Is uw werknemer overleden tijdens het werk of binnen 2 jaar daarna? Of wordt uw werknemer vermist door het werk als rampbestrijder? Dan hebben de partner en de kinderen van uw werknemer misschien recht op een uitkering.

De voorwaarden voor de weduwenuitkering (voor de partner) zijn:

  • De partner van uw werknemer is getrouwd of als partner geregistreerd.
  • De partner van uw werknemer heeft nog niet de AOW-leeftijd.

De voorwaarden voor de wezenuitkering (voor de kinderen):

  • Het kind moet jonger zijn dan 21 jaar.
  • Het kind mag niet getrouwd zijn of getrouwd zijn geweest.

Weduwen- en wezenuitkering rampbestrijder aanvragen

De partner en/of kinderen van uw werknemer kunnen de weduwenuitkering en wezenuitkering rampbestrijder aanvragen bij het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV).

Deze pagina is onderdeel van een kwaliteitsnetwerk van de Europese Unie

Dit artikel is gerelateerd aan: