Uitkeringen voor rampbestrijder

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Is uw bedrijf actief in rampenbestrijding? In een aantal situaties hebben uw medewerkers recht op een uitkering. De partner of kinderen van een vermiste of overleden medewerker kunnen ook een uitkering krijgen.

Uitkering bij ziekte of invaliditeit

Werkte uw medewerker als rampbestrijder? En is hij ziek geworden door zijn werk, of kreeg hij een handicap? Dan kan uw medewerker misschien een ziekengelduitkering rampbestrijder krijgen. Stopt de ziekengelduitkering van uw werknemer en kan hij nog steeds niet werken? Dan heeft hij mogelijk recht op een invaliditeitsuitkering rampbestrijder. Bekijk de voorwaarden.

Ziekengelduitkering of invaliditeitsuitkering aanvragen

Uw medewerker moet de ziekengelduitkering of invaliditeitsuitkering rampbestrijder aanvragen binnen een jaar na het begin van de ziekte of de handicap. Hij doet dit bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Wezenuitkering en weduwenuitkering bij overlijden of vermissing

Werkte uw medeweker als rampbestrijder? En is hij overleden tijdens het werk of binnen 2 jaar daarna? Dan kan de partner van uw werknemer misschien een weduwenuitkering krijgen. Ook de kinderen van een rampbestrijder die overlijdt, kunnen een uitkering krijgen. Dat is de wezenuitkering rampbestrijder. Ook als uw medewerker vermist is geraakt door het werk als rampbestrijder, kunnen de partners en kinderen deze uitkering krijgen. Bekijk de voorwaarden.

Weduwen- en wezenuitkering rampbestrijder aanvragen

De partner en/of kinderen van uw werknemer kunnen de weduwen- en wezenuitkering rampbestrijder aanvragen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven