Subsidies en regelingen

Zoek subsidies, financiële regelingen en fiscale voordelen van het Rijk, de Europese Unie en uw provincie.

Voor alle ondernemers
Voor uw branche (1)
Regio
Status
Type regeling
Voor alle ondernemers
Voor uw branche (1)
Regio
Status
Type regeling
8 regelingen

Krediet, lening of borgstelling

Innovatiekrediet

Heeft u een bedrijf of bent u een starter? En werkt u aan een veelbelovende en uitdagende innovatie? Bijvoorbeeld een nieuw product, medicijn of apparaat. Dan kunt u een lening van het...

Subsidie

Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)

Wilt u samen met andere mkb’ers aan de slag met innovatieprojecten? U kunt de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) aanvragen. Wanneer komt u in aanmerking? U onderneemt in een van de 10...

Subsidie

Seed Capital regeling

Heeft u een start-up op technologisch of creatief gebied en heeft u een investering (risicokapitaal) nodig? Dan kunt u bij de fondsen van de Seed Capital regeling een aanvraag doen. Deze Seedfondsen...

Subsidie

Subsidie Horizon Europe

Bent u internationaal bezig met onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie? Bijvoorbeeld op het gebied van eco-innovatie, schone energievoorziening, nieuwe productietechnieken of een...

Subsidie

Subsidie STOZ voor meer technologie in zorg en welzijn

Bent u een aanbieder van zorg of ondersteuning? En wilt u meer gaan werken met digitale of hybride (deels digitale) processen? Dan kunt u misschien subsidie krijgen via de Stimuleringsregeling...

Subsidie

Subsidie versterken gezondheidszorg (EU4Health)

Zet uw organisatie zich in om Nederland of Europa voor te bereiden op een epidemie of andere bedreigingen voor de volksgezondheid? Dan kunt u subsidie aanvragen uit het Europese EU4Health-programma....

Subsidie

Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden

Bent u een zorgaanbieder en geeft u medisch noodzakelijke zorg aan een onverzekerde patiënt? Of is het niet duidelijk of de patiënt verzekerd is? Dan kunt u subsidie krijgen voor spoedeisende zorg én...

Uitkering

Uitkeringen rampbestrijder bij ziekte en invaliditeit

Heeft u rampbestrijders in dienst (of vrijwillig)? In een aantal situaties hebben uw werknemers recht op een uitkering. Een rampbestrijder werkt bijvoorbeeld (vrijwillig) bij de brandweer,...