Uw idee vastleggen

Deze informatie is geplaatst door

Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom

Laat uw idee wettelijk vastleggen voordat een ander ermee vandoor gaat. Het maakt niet uit of het een idee is voor een (mode)ontwerp, songtekst, boek, film, scenario, uitvinding of prototype. Een idee is niet te beschermen met een intellectueel eigendomsrecht. U kunt het wel wettelijk vastleggen in het i-DEPOT.

Laat uw idee vastleggen

Soms moet u bewijzen dat u echt de eerste was met het idee voor een nieuwe creatie. Bijvoorbeeld in een juridisch conflict. Dat kan met het i-DEPOTExternal link van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom. Het is een bewijsmiddel dat het idee op een bepaalde datum door u is bedacht, gecreëerd of ontworpen. Voor sommige ideeën geldt ook een automatisch recht zoals het auteursrecht. Daar is geen registratie voor nodig. Maar dan heeft u nog geen bewijs dat u de eerste was. Ook dan kan het i-DEPOT uitkomst bieden.

Regel het i-DEPOT online

Uw idee vastleggen in het i-DEPOT is snel en simpel online te regelen via een inlogaccountExternal link. Omschrijf uw idee zo concreet mogelijk in een document, eventueel met een afbeelding als voorbeeld.

Bewaartermijn en kosten i-DEPOT

Als u het registreren online regelt is dat voordeliger dan per post. U kunt de bewaartermijn steeds verlengen met 5 jaar. De kosten zijn:

  • € 36 voor het digitaal vastleggen voor 5 jaar en €52 voor een termijn van 10 jaar.
  • € 46 voor een bewijs van registratie per post voor 5 jaar en voor 10 jaar betaalt u € 67.
  • Verlengen van een termijn kost online € 26 en per post € 46.

Als u regelmatig nieuwe ideeën wilt vastleggen kan een credit account handig zijn. Bekijk alle overige tarievenExternal link of ga direct naar het i-DEPOTExternal link voor registratie.

Intellectueel eigendomsrecht

Het i-DEPOT geeft geen eigendomsrecht. Dat kan pas als het is uitgewerkt tot een echt product, dienst of proces. Als u het idee concreet gaat uitwerken is het aan te raden hiervoor wel bijtijds bescherming te regelen met een Intellectueel Eigendom. Ga eens praten met een deskundigeExternal link over de mogelijkheden van bescherming, bijvoorbeeld met een octrooigemachtigdeExternal link. Of download de checklist Intellectuele EigendomExternal link en bekijk zelf welke rechten van toepassing zijn op uw situatie.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom

070-349 12 42

Deze informatie is geplaatst door

Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom