Stappenplan product, dienst of uitvinding beschermen

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

± 2 min lezen

Als u een idee heeft voor een nieuw product, dienst of uitvinding, wilt u dat beschermen. Want tot het moment dat het klaar is voor de markt, kan iemand anders er met uw idee vandoor gaan. Neem daarom de volgende stappen.

1. Zoek uit of uw idee al bestaat

Onderzoek of uw idee voor een product, dienst of uitvinding wel echt nieuw is. Dit doet u voordat u het idee gaat uitwerken. Als uw idee al bestaat, dan heeft vastleggen of registreren geen zin meer. Er zijn verschillende manieren om dat te onderzoeken:

  • U kunt in verschillende databases checken of uw idee al bedacht is. Bijvoorbeeld in het Merkenregister, het Modellenregister of de octrooidatabank Espacenet.
  • Zoek via internet, winkels en webwinkels naar dezelfde ideeën. Misschien is uw product of uitvinding al te koop?
  • Bezoek vakbeurzen en lees (online) vakliteratuur over nieuwe producten en diensten.

2. Doe marktonderzoek

Stel dat uw nieuwe product of dienst nog niet bestaat. Willen mensen het dan wel hebben of gebruiken? Met marktonderzoek krijgt u hierop een antwoord. Daarna kunt u beslissen of u er tijd en geld in wilt steken om uw idee uit te werken en te beschermen.

3. Bepaal wat u precies wilt beschermen

Intellectueel eigendom (IE) is de verzamelnaam voor rechten op uitgewerkte nieuwe ideeën en concepten. U kunt uw product of dienst met meerdere rechten beschermen. Om te weten welke rechten dat zijn, moet u weten wat u precies wilt beschermen. Een technische uitvinding beschermt u bijvoorbeeld met een octrooi of patent. Voor een nieuwe naam of ontwerp zijn er het merkrecht en het modelrecht. Gebruik de ideeSCAN om te zien welke rechten voor uw idee gelden. Of lees eerst meer over de verschillende intellectuele-eigendomsrechten.

4. U gaat uw idee nog niet uitwerken: leg het vast

Alleen uitgewerkte ideeën kunt u beschermen met een intellectueel eigendomsrecht. Wilt u nog wachten met het uitwerken van uw idee? Of duurt het een tijd voordat u het uitgewerkt heeft? Dan kunt u uw idee al wel vastleggen in een i-DEPOT. Daarmee kunt u laten zien dat u het bedacht heeft. Het i-DEPOT geeft uw idee een datumstempel. Dan heeft u bewijs dat u de eerste was met het idee.

5. Gebruik een geheimhoudingsverklaring

Wilt u uw idee delen met bijvoorbeeld investeerders of personeel? Maar heeft u het (nog) niet geregistreerd en beschermd? Gebruik dan een geheimhoudingsverklaring om de informatie geheim te houden. Bedrijfsgeheimen waarvoor u geheimhoudingsmaatregelen neemt, vallen onder de Wet bescherming bedrijfsgeheimen. Als iemand uw bedrijfsgeheim bijvoorbeeld steelt of bekend maakt, dan kunt u naar de rechter stappen.

6. U werkt uw idee uit: registreer uw intellectueel eigendom

Heeft u uw idee uitgewerkt, dan kunt u het wettelijk beschermen door het te registreren of een octrooi aan te vragen:

Ontvang een deel van uw aanvraagkosten terug

Gaat u uw merk of model registreren? Dan kunt u met de IE-voucher maximaal 50% van de aanvraagkosten terugkrijgen. Lees meer over de voorwaarden en het aanvragen van de IE-voucher.

7. Breng uw idee op de markt

Heeft u uw nieuwe product, dienst of uitvinding beschermd en wilt u het op de markt brengen? Bekijk de stappen voor de introductie op de markt.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

088-042 42 42

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland