Stappenplan product, dienst of uitvinding beschermen

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom

± 3 min lezen

Als u een idee voor een compleet nieuw product, dienst of uitvinding heeft, wilt u dat beschermen. Tot het moment dat het klaar is voor de markt, kan iemand anders er met uw idee vandoor gaan. Met deze stappen kunt u uw product, dienst of uitvinding beschermen.

1. Zoek uit of uw idee al bestaat

Onderzoek of uw idee voor een product, dienst of uitvinding wel echt nieuw is. Dit doet u voordat u het idee gaat uitwerken. Als uw idee al bestaat, dan heeft vastleggen of registreren geen zin meer. Er zijn verschillende manieren om dat te onderzoeken.

  • U kunt in verschillende databases checken of iets al bestaat. Welke database u nodig heeft, hangt af van wat u wilt controleren. U controleert een merk of logo in een andere database dan een technische uitvinding.
  • Zoek via internet, winkels en webwinkels naar dezelfde ideeën. Misschien is uw product of uitvinding al te koop?
  • Bezoek vakbeurzen en lees (online) vakliteratuur over nieuwe producten en diensten. Zo weet u zeker dat niemand al met hetzelfde idee bezig is.

2. Doe marktonderzoek

Stel dat uw nieuwe product of dienst nog niet bestaat. Willen mensen het dan wel hebben of gebruiken? Met marktonderzoek krijgt u hierop een antwoord. Daarna kunt u beslissen of u er tijd en geld in wilt steken om uw idee uit te werken.

3. Bepaal wat u precies wilt beschermen

Intellectueel Eigendom (IE) is de verzamelnaam voor rechten op uitgewerkte nieuwe ideeën en creatieve concepten. U kunt uw product of dienst met meerdere rechten beschermen. Om te weten welk recht u heeft, moet u weten wat u precies wilt beschermen. Een nieuw product kan bijvoorbeeld een nieuwe techniek hebben waarvoor u een octrooi kunt aanvragen. Maar het kan ook een nieuwe naam (merkrecht) of ontwerp (modelrecht) hebben. Er zijn rechten die u krijgt door te deponeren of registreren. En er zijn rechten die u automatisch krijgt. Onderzoek welke rechten voor u meespelen.

4. U gaat uw idee nog niet uitwerken: leg het vast

Een idee voor een nieuw product, dienst of uitvinding kunt u niet beschermen met een intellectueel eigendomsrecht. Bijvoorbeeld een idee voor een boek. Pas als u het idee echt gaat uitwerken kunt u het beschermen met IE (zie stap 5). Als u uw idee nog niet gaat uitwerken, dan kunt het wel vastleggen in een i-DEPOT. Daarmee kunt u laten zien dat u het bedacht heeft. Het i-DEPOT geeft uw idee een datumstempel. Dan heeft u bewijs dat u de eerste was met het idee.

5. U werkt uw idee uit: registreer uw Intellectueel Eigendom

U beschermt uw uitgewerkte idee wettelijk door verschillende onderdelen vast te leggen:

Wat is het verschil tussen octrooi en patent?

Er is geen verschil tussen octrooi en patent. Beide woorden betekenen precies hetzelfde. Ze worden vaak door elkaar gebruikt in het Nederlands. Patent wordt ook in het Engels en Duits gebruikt. De Nederlandse wet- en regelgeving gebruikt het woord octrooi.

6. U registreert uw idee (nog) niet

Als u uw product, dienst of uitvinding (nog) niet heeft geregistreerd en beschermd. En u deelt belangrijke bedrijfsinformatie met bijvoorbeeld investeerders of personeel. Dan kunt u een geheimhoudingsverklaring gebruiken. Investeerders en personeel ondertekenen een contract om bepaalde bedrijfsinformatie geheim te houden. Bedrijfsgeheimen waarvoor u echt maatregelen neemt om ze geheim te houden vallen onder de Wet bescherming bedrijfsgeheimen. Als iemand uw bedrijfsgeheim bijvoorbeeld steelt of bekend maakt dan kunt u naar de rechter stappen.

7. Breng uw idee op de markt

Heeft u uw nieuwe product, dienst of uitvinding beschermd en wilt u het op de markt brengen? Bekijk de stappen voor de introductie op de markt.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

088-042 42 42

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom