Vakantierecht

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Een werknemer heeft recht op vakantie met behoud van loon. Het wettelijk aantal vakantieuren per jaar is het aantal uren dat hij per week werkt vermenigvuldigd met 4. Werkt hij in deeltijd, dan worden de vakantieuren naar evenredigheid berekend. In de cao van uw branche kunnen afspraken staan over vakantierechten.

Vakantiedagen opnemen

Uw werknemer moet zijn wettelijke vakantiedagen binnen 6 maanden na het opbouwjaar opnemen. Is een werknemer redelijkerwijs niet in staat geweest vakantie op te nemen? Dan geldt de termijn van 6 maanden niet. U kunt met uw werknemer(s) in onderling overleg besluiten de termijn te verlengen. Voor extra vakantiedagen (volgens de cao) geldt een termijn van 5 jaar.

Wat zijn de feestdagen?

Nederland kent een aantal algemeen erkende (christelijke) feestdagenExterne link en niet-erkende feestdagenExterne link. Algemeen erkende feestdagen zijn:

Het hangt af van de cao of arbeidsovereenkomst of uw werknemer op deze feestdagen vrij is. Niet-erkende feestdagen zijn bijvoorbeeld het Suikerfeest aan het einde van de ramadan of Chanoeka. In de cao kan staan dat een christelijke feestdag ingeleverd kan worden voor een niet-erkende feestdag.

Bevrijdingsdag

Op BevrijdingsdagExterne link, de nationale feestdag op 5 mei, hebben uw werknemers niet automatisch recht op een betaalde vrije dag. Veel cao's bepalen dat werknemers 1x per 5 jaar (het lustrumjaar) vrij zijn. Lustrumjaren zijn bijvoorbeeld 2020, 2025 en 2030. Zijn er in de cao geen afspraken gemaakt of heeft uw bedrijfstak geen cao? Dan beslist u zelf of uw werknemers vrij zijn.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven