Dit artikel is gerelateerd aan:

Verlof- en vakantierechten

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Een werknemer heeft recht op vakantie met behoud van loon. Uw werknemer heeft na een jaar recht op 4 keer het aantal uren dat hij per week werkt. Werkt hij 40 uur per week, dan heeft hij na 1 jaar recht op 4x40=160 vakantie-uren. In de cao van uw branche kunnen afspraken staan over vakantierechten en verlofrechten.

Coronavirus: geen verplichte vakantiedagen opnemen

U mag uw werknemers niet verplichten om (bovenwettelijke) vakantiedagen op te nemen als er door de coronacrisis minder of geen werk is. U mag het uw werknemers wel vragen. U moet uw werknemers de vaste uren uitbetalen. Heeft u omzetverlies door de coronacrisis? Dan kunt u via de NOW een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. U mag geen vakantiegeld inhouden om de salarissen te kunnen betalen, behalve als u dit samen met uw werknemers afspreekt in een plan om het bedrijf te laten voortbestaan. Als er betalingsproblemen zijn, mag u eenmalig het vakantiegeld later of in termijnen betalen. U moet daarvoor toestemming hebben van uw werknemers.

Vakantiedagen opnemen

Uw werknemer moet zijn wettelijke vakantiedagen binnen 6 maanden na het opbouwjaar opnemen. Is een werknemer redelijkerwijs niet in staat geweest vakantie op te nemen? Dan geldt de termijn van 6 maanden niet. U kunt in overleg met uw werknemer overleg besluiten de termijn te verlengen. Voor extra vakantiedagen (volgens de cao) geldt een termijn van 5 jaar.

Wat zijn de feestdagen?

Algemeen erkende (christelijke) feestdagen in Nederland:

  • Nieuwjaar
  • Goede Vrijdag
  • Pasen
  • Koningsdag
  • Bevrijdingsdag
  • Hemelvaartsdag
  • Pinksteren
  • Kerstmis

Het hangt af van de cao of arbeidsovereenkomst of uw werknemer op deze feestdagen vrij is.

Niet-erkende feestdagen

Niet-erkende feestdagen zijn bijvoorbeeld het Suikerfeest aan het einde van de ramadan of Chanoeka. In de cao staan de vakantierechten en verlofrechten van uw werknemer. Er kan staan dat uw werknemer een christelijke feestdag mag inleveren voor een niet-erkende feestdag.

Bevrijdingsdag

Op Bevrijdingsdag, de nationale feestdag op 5 mei, zijn uw werknemers niet automatisch vrij. Veel cao's bepalen dat werknemers 1x per 5 jaar (het lustrumjaar) recht hebben op een betaalde vrije dag op 5 mei. Lustrumjaren zijn 2025 en 2030. Zijn er in de cao geen afspraken gemaakt of heeft uw bedrijfstak geen cao? Dan beslist u zelf of uw werknemers vrij zijn.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven