VCA-certificaat voor veilig werken

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
1 min lezen
English version

Doet uw bedrijf risicovol werk of werkt u op plaatsen met een hoog veiligheidsrisico? Bijvoorbeeld werk op een bouwterrein, in fabrieken of bij installaties met bijvoorbeeld gevaar voor ontploffing, brand of persoonlijk letsel? Dan kan uw opdrachtgever om een VCA-certificaat vragen.

Wat is een VCA-certificaat?

Met een VCA-certificaat laat u zien dat uw bedrijf veilig en gezond werkt en dat u aan de wettelijke verplichtingen uit de Arbowet voldoet. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers. In onder meer deze branches wordt vaak om een VCA-certificaat gevraagd:

  • Elektrotechniek
  • (Steiger)bouw
  • Civiele techniek
  • Transport
  • (Petro)chemie

VCA-certificaat halen

U bekijkt eerst aan welk certificatieniveau u moet voldoen. U kijkt dan aan welke eisen voor veiligheid, gezondheid en milieu u al voldoet (uw VGM-beheersysteem). Als u nog niet voldoet aan alle eisen, dan maakt u een actieplan. Bekijk hiervoor het stappenplan van de Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV). Heeft u uw actieplan uitgevoerd? Dan doet u een certificatieaanvraag bij een erkende certificatie-instelling. Deze instelling beoordeelt of u voldoet aan alle eisen voor een VCA-certificaat (audit).

VCA verlengen

Als u een geldig VCA-certificaat heeft dan staat u in het Centraal Certificaten Register. Het VCA-certificaat is 3 jaar geldig. U moet in die 3 jaar wel aan de eisen blijven voldoen. De certificatie-instelling controleert dat ieder jaar. Na 3 jaar kunt u uw VCA-certificaat verlengen. U moet dan opnieuw een VCA-certificaat aanvragen.

VCA-certificaat in het buitenland

Niet alle landen hebben een veiligheidssysteem dat hetzelfde is als VCA. Sommige landen accepteren een VCA-certificaat:

  • België heeft hetzelfde systeem en de VCA-certificaten zijn gelijkwaardig.
  • Frankrijk gebruikt Manuel d’Amélioration Sécurité Santé Environnement des Entreprises (MASE), in Nederland wordt MASE geaccepteerd voor alle niveaus, Frankrijk accepteert alleen het niveau voor de VCA Petrochemie.
  • Duitsland gebruikt Sicherheits Certifikat Contraktoren (SCC). VCA wordt daar geaccepteerd en in Nederland wordt SCC geaccepteerd.
  • Oostenrijk gebruikt Sicherheits Certifikat Contraktoren (SCC). VCA wordt daar geaccepteerd en in Nederland wordt SCC geaccepteerd.

Dit artikel is gerelateerd aan:

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)