Arbeidsomstandigheden en arbobeleid voor uw personeel

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Gecontroleerd 9 nov 2022
3 min lezen
English version

U moet zorgen voor goede arbeidsomstandigheden voor uw personeel. Dat betekent dat uw personeel een gezonde en veilige werkplek heeft. Dat staat in de Arbeidsomstandigheden wet (Arbowet).

Goede arbeidsomstandigheden gelden ook voor buitenlandse arbeidskrachten, ingehuurd personeel en werknemers van een onderaannemer. De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert of u en uw werknemers zich aan de arboregels houden.

Arbobeleid maken

U moet zorgen voor goede arbeidsomstandigheden in uw bedrijf. Daarom moet u arbobeleid maken (arbeidsomstandighedenbeleid). Arbobeleid is alles wat doet om uw werknemers veilig en gezond te laten werken. Een deskundige zoals een bedrijfsarts of een arbodienst moet u helpen bij het maken van arbobeleid.

Voor uw arbobeleid moet u in ieder geval:

  • de arbeidsrisico’s in kaart brengen met een RI&E
  • vastleggen hoe u met zieke werknemers omgaat (ziekteverzuimbeleid)
  • bedrijfshulpverlening (BHV) regelen
  • een preventiemedewerker aanwijzen
  • periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) aanbieden
  • werken met gevaarlijke stoffen, straling en besmetting

U moet uw arbobeleid regelmatig evalueren en aanpassen als dat nodig is. Er zijn branches die afspraken over de arboregels hebben vastgelegd in een arbocatalogus. Daarin staan oplossingen voor veilig en gezond werken voor speciale situaties in een sector of branche. Bekijk de arbocatalogi die door de Inspectie SZW zijn goedgekeurd.

Arbeidsrisico's in kaart brengen met een RI&E

Als u personeel heeft, moet u een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) hebben. In de RI&E zet u welke risico’s het werk heeft voor uw werknemers. U beschrijft welke maatregelen u neemt om deze risico’s te verkleinen.

Voorbeelden van risico’s zijn:

U moet maatregelen nemen om lichamelijke en psychosociale belasting te voorkomen.

Hoe gaat u om met ziek personeel (ziekteverzuimbeleid)?

U moet vastleggen hoe u met zieke werknemers omgaat (ziekteverzuim). In uw ziekteverzuimbeleid staan bijvoorbeeld de procedures die u en uw zieke werknemer moeten volgen. De ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging moet uw beleid goedkeuren. Een gecertificeerde arbodeskundige (bedrijfsarts of arbodienst) moet de begeleiding bij ziekteverzuim doen.

Bedrijfshulpverlener (BHV) regelen

U moet bedrijfshulpverlening (BHV) in uw bedrijf regelen. U stelt 1 of meer bedrijfshulpverleners (BHV'ers) aan, die ingrijpen bij een bedrijfsongeval of ramp. Hoe u dit doet, heeft te maken met de grootte van uw bedrijf en de risico's in uw bedrijf.

Preventiemedewerker aanwijzen

U moet 1 of meer preventiemedewerkers aanwijzen in uw bedrijf. Een preventiemedewerker helpt mee bij het opstellen en uitvoeren van RI&E. En adviseert de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging over goed arbobeleid.

Onderzoek arbeidsgezondheid (PAGO) aanbieden

U moet uw werknemers regelmatig een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) aanbieden. Een gecertificeerde arbodeskundige (bedrijfsarts) controleert of uw werknemers gezondheidsproblemen hebben door het werk. Uw werknemer is niet verplicht om mee te doen aan een PAGO.

Werken met gevaarlijke stoffen

Maakt u gevaarlijke stoffen in uw bedrijf? Of werken uw medewerkers met producten waar gevaarlijke stoffen inzitten (bijvoorbeeld verf, lijm, inkt, schoonmaakmiddelen)? Of komen er gevaarlijke stoffen vrij tijdens het werk (bijvoorbeeld dieselmotoremissie, lasrook, kwartsstof)? Dan bent u verplicht uw werknemers te beschermen bij het werken met gevaarlijke stoffen.

Arboregels bij thuiswerken en flexwerken

U bent ook verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden als uw medewerkers op een flexibele werkplek werkt of thuiswerken. U moet ook op die werkplek zorgen dat de werknemer gezond en veilig kan werken:

U moet zich aan deze regels houden voor zover dat logisch is en van u kan worden verwacht. Ook de werknemer moet ervoor zorgen dat hij zich aan de regels voor veilig werken houdt.

Arbobeleid controleren

Wilt u weten of uw arbobeleid op orde is? Gebruik dan de Zelfinspectie 'Gezond en veilig werken' van de Nederlandse Arbeidsinspectie. Zo controleert u of u de arbeidsrisico's kent en de juiste maatregelen neemt. Ook ontvangt u een lijst met acties en verbeteringen op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk.

Deze pagina is onderdeel van een kwaliteitsnetwerk van de Europese Unie

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)