Veiligheidscoördinator aanstellen bij bouw- en sloopwerk

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
1 min lezen
English version

Bent u ondernemer in de bouw? Dan moet u bij bouw- en sloopwerkzaamheden bijna altijd een Veiligheidscoördinator Directe Omgeving aanstellen.

Wanneer moet ik een veiligheidscoördinator aanstellen?

Zijn er risico's voor de veiligheid of gezondheid in de omgeving van de sloop- of bouwwerkzaamheden? Dan moet u een veiligheidscoördinator aanstellen. Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning voor het bouw- en sloopwerk vult u een risicomatrix in. Die risicomatrix bepaalt of u een veiligheidsplan moet aanleveren en een veiligheidscoördinator moet aanstellen.

Wat doet de veiligheidscoördinator?

De veiligheidscoördinator werkt voor de hoofdaannemer of opdrachtgever en regelt voor die partij de veiligheidswerkzaamheden. Meestal heeft een van de medewerkers van de hoofdaannemer de rol van veiligheidscoördinator. De veiligheidscoördinator moet zorgen voor de veiligheid en gezondheid van iedereen in de directe omgeving van de bouw- en sloopwerkzaamheden. Dit doet de coördinator door bijvoorbeeld:

  • te controleren of de genomen maatregelen efficiënt zijn
  • de verschillende werkzaamheden goed af te stemmen
  • werknemers voor te lichten
  • veiligheidsmaatregelen aan te passen als dat nodig is

Wie houdt toezicht op de veiligheid in de bouw?

In de bouw houden meerdere personen toezicht:

  • De kwaliteitsborger controleert of het bouwwerk dat gemaakt wordt, voldoet aan de wettelijke technische nieuwbouwvoorschriften.
  • De V&G-coördinator controleert de veiligheid op de plek waar gebouwd wordt.
  • De veiligheidscoördinator directe omgeving controleert de veiligheid in de directe omgeving van de plek waar gebouwd wordt.

De veiligheidscoördinator kan tegelijkertijd V&G-coördinator zijn. Maar de veiligheidscoördinator mag niet ook de kwaliteitsborger zijn.

Omgevingsvergunning aanvragen en vergunningcheck doen

Wilt u weten of u een omgevingsvergunning nodig heeft? Of wilt u weten of u een melding moet doen? Ga naar het Omgevingsloket en doe de vergunningcheck. In het Omgevingsloket ziet u welke regels gelden in uw gemeente, provincie of waterschap. En u kunt direct een vergunning aanvragen of een melding doen.