Dit artikel is gerelateerd aan:

V&G-plan voor bouwprojecten opstellen

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

< 1 min lezen

Begint u aan een bouwproject met mogelijke veiligheidsrisico’s? Dan moet u een Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan) opstellen. Hierin staat hoe opdrachtgever, hoofd- en onderaannemers ervoor zorgen dat werknemers veilig werken aan een bouwproject.

Wanneer moet u een V&G-plan opstellen?

U moet een V&G-plan opstellen voor:

  • bouwprojecten die langer duren dan 30 werkdagen en waar mogelijk meer dan 20 werknemers tegelijk werken;
  • bouwprojecten met een mogelijk risico voor de veiligheid van de werknemers;
  • bouwprojecten die u vooraf aan de Nederlandse Arbeidsinspectie moet melden.

Wat staat er in een V&G-plan?

In een V&G-plan staan afspraken op het gebied van veiligheid en gezondheid. Bijvoorbeeld welke partij in welke fase verantwoordelijk is voor de veiligheid. Ook moet het V&G-plan een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) hebben van het werk en staat de bedrijfshulpverlening (Bhv) vastgelegd.

U kunt de V&G-Planner als hulpmiddel gebruiken als u een V&G-plan maakt.

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)