Dit artikel is gerelateerd aan:

Veiligheidseisen aan machines

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

< 1 min lezen

Als u machines bouwt, moeten deze voldoen aan de veiligheidseisen uit de Machinerichtlijn. Deze Europese richtlijn stelt eisen aan onder meer:

  • het ontwerp
  • de gebruikte materialen
  • de verlichting
  • de bediening
  • de beveiliging
  • de gebruiksaanwijzing
  • het onderhoud van machines

Gebruiksaanwijzing

Fabriceert of importeert u machines, elektrische apparaten of elektrisch materiaal? Dan moet u een gebruikershandleiding bij de producten voegen. De eisen aan de handleiding verschillen per productsoort. Valt een machine onder de Machinerichtlijn? Dan moet u een handleiding leveren in de taal van het land waar u het product op de markt brengt.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven