Veiligheidseisen aan machines

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
< 1 min lezen
English version

Als u machines bouwt, moeten deze voldoen aan de veiligheidseisen uit de Machinerichtlijn. Deze Europese richtlijn geldt ook voor onderdelen van machines en machines die nog niet af zijn. De richtlijn is er voor de veiligheid en gezondheid van consumenten en werknemers.

Voor welke producten geldt de Machinerichtlijn?

De Europese richtlijn geldt voor de volgende producten:

 • machines, ook als ze nog niet af zijn
 • verwisselbare uitrustingsstukken
 • veiligheidscomponenten
 • hijs- en hefgereedschappen
 • kettingen
 • kabels en banden
 • verwijderbare mechanische overbrengingssystemen

Maakt u deze producten voor eigen gebruik? Dan moet u ook aan de Machinerichtlijn voldoen. In de Machinerichtlijn leest u beschrijvingen van de producten waarvoor de veiligheidseisen gelden (Artikel 2). Maar ook producten waarvoor de veiligheidseisen niet gelden (Artikel 1, lid 2).

Aan welke eisen moeten uw machines voldoen

In Bijlage 1 van de Machinerichtlijn staan de veiligheidseisen. Die gelden onder meer voor:

 • het ontwerp
 • de gebruikte materialen
 • de verlichting
 • de bediening
 • de beveiliging
 • de gebruiksaanwijzing
 • het onderhoud van machines

Let op: Er kunnen ook andere richtlijnen voor machines gelden. Bijvoorbeeld de EMC-richtlijn, de richtlijn drukapparatuur of de laagspanningsrichtlijn.

Gebruiksaanwijzing bij machines

Maakt of importeert u producten die onder de Machinerichtlijn vallen? Dan moet u een gebruikershandleiding bij de producten voegen. De eisen aan de handleiding verschillen per productsoort. Er zijn minimale eisen waaraan gebruikershandleidingen moeten voldoen. U moet de handleiding aanleveren in een taal die begrijpelijk is voor de mensen die ermee gaan werken. Bijvoorbeeld een Duitstalige handleiding voor gebruik in Duitsland.

CE-markering verplicht

Voldoet uw product aan alle veiligheidseisen uit de Machinerichtlijn? Dan moet u het CE-markering op uw product aanbrengen (Machinerichtlijn, Artikel 16).

Dit artikel is gerelateerd aan:

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)